Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019

Medianvärden efter födelseland. Personer som var 20 år och äldre och folkbokförda i Sverige både 2020-01-01 och 2020-12-31

Födelseland samt antal år i Sverige

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  20– år 20–64 år 20– år 20–64 år 20– år 20–64 år
Samtliga individer 20- år
306,3 343,9 268,2 313,8 347,1 375,9
Födda i Sverige
323,3 364,9 283,3 333,7 365,7 399,4
Födda utomlands
240,2 264,4 207,5 230,9 275,4 294,9
1–2 år i Sverige
95,9 99,4 40,0 40,8 195,4 198,7
3–4 år i Sverige
140,5 147,4 65,6 67,4 211,9 216,5
5–9 år i Sverige
208,2 215,0 147,6 154,9 261,6 267,0
10–19 år i Sverige
266,6 275,1 239,4 249,1 298,6 306,4
20– år i Sverige
273,9 335,2 250,3 318,8 301,1 355,2
Norden utom Sverige
262,3 359,9 233,4 336,9 304,6 392,9
1–2 år i Sverige
264,0 264,0 215,1 212,8 323,8 326,3
3–4 år i Sverige
300,3 302,1 254,7 254,8 350,2 355,7
5–9 år i Sverige
332,5 339,9 295,9 301,0 379,0 395,6
10–19 år i Sverige
340,8 362,4 315,8 333,6 369,9 399,6
20– år i Sverige
253,8 367,5 227,3 348,1 293,2 396,2
EU utom Norden
272,7 311,0 233,6 277,2 313,6 343,2
1–2 år i Sverige
244,0 248,4 142,2 147,0 308,0 310,3
3–4 år i Sverige
267,8 272,3 199,6 204,0 316,0 318,2
5–9 år i Sverige
283,7 289,3 230,7 237,7 332,5 336,7
10–19 år i Sverige
305,0 316,5 278,9 289,6 337,7 348,0
20– år i Sverige
253,3 357,3 228,3 340,5 281,1 379,8
Europa utom EU och Norden
281,8 308,9 240,9 275,2 319,3 342,3
1–2 år i Sverige
221,0 223,0 81,1 82,2 299,4 300,3
3–4 år i Sverige
258,2 260,6 160,7 163,7 317,5 318,8
5–9 år i Sverige
267,8 271,4 206,5 211,2 319,3 322,3
10–19 år i Sverige
296,3 302,4 267,4 274,8 330,3 335,1
20– år i Sverige
287,9 336,9 260,1 313,4 318,4 360,3
Afrika
191,3 198,7 146,1 152,3 230,3 238,7
1–2 år i Sverige
36,0 37,3 24,5 25,0 72,3 77,5
3–4 år i Sverige
102,5 106,2 59,8 60,7 166,6 171,2
5–9 år i Sverige
169,4 175,3 104,9 110,4 224,8 229,2
10–19 år i Sverige
226,9 233,6 190,1 198,1 266,2 272,1
20– år i Sverige
291,4 314,0 290,2 306,6 293,0 322,9
Nordamerika
287,0 308,6 250,0 273,2 323,7 341,1
1–2 år i Sverige
188,7 194,2 108,1 108,3 283,4 289,9
3–4 år i Sverige
232,6 239,2 161,0 170,6 307,1 309,4
5–9 år i Sverige
255,6 261,4 202,7 207,2 310,4 318,0
10–19 år i Sverige
282,8 294,4 254,5 265,6 313,9 325,5
20– år i Sverige
316,0 355,2 292,3 335,6 342,0 371,0
Sydamerika
285,5 307,8 259,5 286,6 312,8 332,4
1–2 år i Sverige
176,4 179,0 58,2 59,8 304,9 305,6
3–4 år i Sverige
222,8 227,2 123,9 127,7 333,7 336,8
5–9 år i Sverige
242,6 246,2 209,5 214,0 283,5 286,5
10–19 år i Sverige
281,8 287,3 264,8 270,6 304,6 308,6
20– år i Sverige
300,8 334,0 283,6 321,0 319,2 348,2
Asien
200,1 214,6 161,5 177,4 233,2 246,8
1–2 år i Sverige
45,8 47,5 18,7 19,6 109,5 113,7
3–4 år i Sverige
92,5 98,7 53,5 54,3 172,7 178,9
5–9 år i Sverige
172,9 181,5 102,2 109,1 229,5 236,4
10–19 år i Sverige
238,2 248,9 215,0 225,8 268,9 278,5
20– år i Sverige
286,5 314,7 278,6 303,5 298,2 331,7
Oceanien
339,2 349,5 274,2 291,4 367,9 373,0
1–2 år i Sverige
251,6 254,1 161,0 168,6 283,6 285,7
3–4 år i Sverige
278,9 282,0 224,4 226,0 290,7 292,6
5–9 år i Sverige
314,7 316,1 201,5 204,2 355,5 356,7
10–19 år i Sverige
372,5 373,8 274,5 281,7 403,0 405,7
20– år i Sverige
367,2 391,9 326,7 361,7 398,0 415,1

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medianvärdet anger det mittersta värdet i en population.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?