Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster 2020 efter kön och ålder. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2020-01-01 och 2020-12-31

Kön, ålder

Total-summa, mnkr Andel personer med vinst/förlust, % Medianvärde för personer med vinst/förlust, kr Medelvärde för personer med vinst/förlust, kr Vinstens/förlustens andel av total inkomst, %[4]
Samtliga
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
190 235 12,8 3 364 145 984 6,6
–17 år
520 1,8 3 518 14 178 16,2
18–24
2 093 14,2 3 102 18 696 2,1
25–34
10 414 14,9 1 141 49 090 2,5
35–44
18 693 15,1 1 206 97 400 3,7
45–54
38 686 17,6 2 254 165 918 6,1
55–64
41 340 17,2 5 055 199 763 7,6
65–74
41 374 16,4 9 515 231 960 10,5
75–
37 114 13,2 14 644 281 305 13,4
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
109 820 2,3 144 429 461 697 3,8
–17 år
8 0,0 128 250 207 992 0,3
18–24
286 0,7 7 547 53 075 0,3
25–34
5 752 3,7 34 642 109 690 1,4
35–44
10 364 3,1 101 576 264 256 2,0
45–54
17 544 3,0 170 869 440 780 2,8
55–64
24 722 3,5 233 258 590 469 4,6
65–74
24 847 3,1 323 131 745 268 6,3
75–
26 297 2,6 524 790 1 020 677 9,5
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
80 415 10,9 1 897 72 353 2,8
–17 år
512 1,8 3 515 13 968 16,0
18–24
1 807 13,6 3 017 16 779 1,8
25–34
4 662 11,9 673 27 564 1,1
35–44
8 329 12,6 570 52 043 1,6
45–54
21 142 15,2 1 171 104 762 3,3
55–64
16 618 14,4 2 309 95 489 3,1
65–74
16 527 14,0 4 748 109 012 4,2
75–
10 818 11,0 7 054 97 948 3,9
Kvinnor
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
73 340 10,9 3 707 132 822 6,0
–17 år
245 1,7 3 659 14 543 15,2
18–24
898 11,6 4 033 20 792 2,1
25–34
3 749 12,7 1 376 42 675 2,1
35–44
6 428 12,3 1 150 84 041 3,0
45–54
11 709 14,5 1 995 123 090 4,4
55–64
15 570 14,8 4 671 175 334 6,8
65–74
15 729 14,5 9 365 196 041 9,7
75–
19 011 11,4 15 868 298 871 14,6
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
52 876 2,3 147 377 459 939 4,3
–17 år
6 0,0 88 525 258 029 0,4
18–24
99 0,7 6 537 35 836 0,2
25–34
2 467 3,6 29 884 97 899 1,4
35–44
4 459 2,8 100 000 252 316 2,1
45–54
8 043 2,9 168 115 423 286 3,0
55–64
11 577 3,4 236 257 564 963 5,0
65–74
11 601 2,9 343 125 719 691 7,2
75–
14 624 2,4 586 861 1 067 804 11,2
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
20 463 9,0 1 952 44 911 1,7
–17 år
239 1,7 3 646 14 190 14,9
18–24
799 11,0 3 962 19 533 1,8
25–34
1 282 9,6 794 19 325 0,7
35–44
1 969 9,9 517 32 069 0,9
45–54
3 666 12,1 940 46 157 1,4
55–64
3 993 12,0 1 828 55 459 1,7
65–74
4 128 12,1 4 551 61 744 2,6
75–
4 388 9,3 7 273 84 582 3,4
Män
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
116 895 14,7 3 133 155 662 7,1
–17 år
275 1,9 3 406 13 867 17,2
18–24
1 195 16,5 2 562 17 379 2,1
25–34
6 665 17,0 1 002 53 625 2,8
35–44
12 265 17,8 1 240 106 252 4,1
45–54
26 977 20,6 2 433 195 432 7,3
55–64
25 771 19,5 5 393 218 125 8,3
65–74
25 645 18,4 9 679 261 327 11,1
75–
18 103 15,5 13 475 264 952 12,3
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
56 943 2,4 141 975 463 341 3,4
–17 år
2 0,0 151 240 127 934 0,1
18–24
187 0,6 8 571 71 146 0,3
25–34
3 285 3,7 39 428 120 599 1,4
35–44
5 905 3,3 102 819 274 050 2,0
45–54
9 501 3,1 173 750 456 759 2,6
55–64
13 145 3,5 230 552 614 920 4,2
65–74
13 245 3,2 306 365 769 213 5,7
75–
11 673 2,7 460 303 967 201 7,9
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
59 952 12,8 1 858 91 420 3,6
–17 år
273 1,9 3 404 13 779 17,1
18–24
1 008 16,0 2 479 15 091 1,8
25–34
3 380 14,1 597 32 881 1,4
35–44
6 360 15,2 610 64 474 2,1
45–54
17 476 18,2 1 349 142 798 4,8
55–64
12 625 16,8 2 660 123 732 4,1
65–74
12 400 15,9 4 949 146 295 5,4
75–
6 430 13,3 6 865 109 786 4,4
  1. Summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
  4. I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?