Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster 2020. Antal personer i intervall av vinst/förlust samt medelvärde. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2020-01-01 och 2020-12-31

 

Antal personer

Medelvärde, kr

  Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
           
Samtliga med kapitalvinst/förlust
1 303 120 552 165 750 955 145 984 132 822 155 662
– -100 000 kr
24 103 9 101 15 002 ‑309 289 ‑265 904 ‑335 608
-99 999 – -50 000 kr
18 012 6 847 11 165 ‑71 038 ‑71 106 ‑70 997
-49 999 – -30 000 kr
14 317 5 254 9 063 ‑39 218 ‑39 224 ‑39 214
-29 999 – -10 000 kr
31 339 10 723 20 616 ‑18 067 ‑18 092 ‑18 054
-9 999 – -1 kr
158 534 60 961 97 573 ‑1 772 ‑1 596 ‑1 882
1 – 4 999 kr
453 742 199 048 254 694 1 202 1 182 1 218
5 000 - 9 999 kr
90 694 39 015 51 679 7 234 7 232 7 235
10 000 – 19 999 kr
94 817 40 133 54 684 14 444 14 446 14 442
20 000 – 29 999 kr
54 482 23 266 31 216 24 562 24 572 24 555
30 000 – 49 999 kr
65 595 27 991 37 604 39 008 38 997 39 017
50 000 – 99 999 kr
79 266 33 836 45 430 71 455 71 442 71 465
100 000 – 499 999 kr
137 914 59 931 77 983 235 463 236 868 234 384
500 000 – 999 999 kr
40 416 18 339 22 077 706 693 707 632 705 914
1 000 000 – 2 999 999 kr
31 559 14 513 17 046 1 625 798 1 620 805 1 630 050
3 000 000 – kr
8 330 3 207 5 123 9 111 889 6 507 758 10 742 076
Ingen kapitalvinst/förlust
8 852 848 4 499 969 4 352 879 0 0 0
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
           
Samtliga med real kapitalvinst/förlust
237 861 114 964 122 897 461 697 459 939 463 341
– -500 000 kr
1 019 439 580 ‑996 410 ‑1 023 973 ‑975 547
-499 999 – -300 000 kr
1 957 943 1 014 ‑375 922 ‑374 463 ‑377 278
-299 999 – -100 000 kr
12 179 5 882 6 297 ‑167 404 ‑166 507 ‑168 243
-99 999 – -50 000 kr
10 348 5 046 5 302 ‑71 846 ‑71 855 ‑71 838
-49 999 – -1 kr
24 022 11 688 12 334 ‑19 940 ‑19 958 ‑19 923
1 – 49 999 kr
35 033 16 774 18 259 22 029 22 142 21 925
50 000 – 99 999 kr
20 399 9 721 10 678 72 909 72 855 72 958
100 000 – 199 999 kr
27 641 13 218 14 423 145 702 145 965 145 461
200 000 – 299 999 kr
18 940 9 022 9 918 247 092 247 091 247 093
300 000 – 399 999 kr
14 314 6 842 7 472 347 696 347 950 347 464
400 000 – 499 999 kr
10 990 5 320 5 670 448 181 448 276 448 092
500 000 – 749 999 kr
19 114 9 230 9 884 614 333 614 237 614 423
750 000 – 999 999 kr
11 624 5 768 5 856 865 716 865 890 865 545
1 000 000 – 1 999 999 kr
19 396 9 678 9 718 1 383 460 1 383 014 1 383 904
2 000 000 – kr
10 885 5 393 5 492 4 163 911 3 931 375 4 392 256
Ingen kapitalvinst/förlust
9 918 107 4 937 170 4 980 937 0 0 0
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
           
Samtliga med finansiell kapitalvinst/förlust
1 111 431 455 642 655 789 72 353 44 911 91 420
– -100 000 kr
10 097 2 200 7 897 ‑411 665 ‑364 183 ‑424 893
-99 999 – -50 000 kr
8 422 2 062 6 360 ‑70 018 ‑69 366 ‑70 229
-49 999 – -30 000 kr
8 244 2 182 6 062 ‑39 163 ‑39 221 ‑39 143
-29 999 – -10 000 kr
23 369 6 549 16 820 ‑17 619 ‑17 348 ‑17 725
-9 999 – -1 kr
157 643 59 785 97 858 ‑1 646 ‑1 421 ‑1 784
1 – 4 999 kr
465 897 203 984 261 913 1 187 1 165 1 204
5 000 - 9 999 kr
89 851 38 429 51 422 7 226 7 221 7 230
10 000 – 19 999 kr
91 017 38 098 52 919 14 403 14 401 14 405
20 000 – 29 999 kr
49 649 20 817 28 832 24 570 24 586 24 558
30 000 – 49 999 kr
56 728 23 554 33 174 38 896 38 859 38 922
50 000 – 99 999 kr
61 679 25 203 36 476 70 943 70 903 70 970
100 000 – 499 999 kr
69 267 26 723 42 544 209 635 205 907 211 977
500 000 – 999 999 kr
10 054 3 475 6 579 695 952 689 782 699 212
1 000 000 – 2 999 999 kr
6 483 1 922 4 561 1 648 599 1 618 838 1 661 140
3 000 000 – kr
3 031 659 2 372 14 396 058 9 715 805 15 696 347
Ingen kapitalvinst/förlust
9 044 537 4 596 492 4 448 045 0 0 0
  1. Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?