Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster efter inkomstdeciler 2020. Medelvärden (för alla) i kronor

Befolkningen 18 år och äldre. Personer folkbokförda i Sverige både 2020-01-01 och 2020-12-31

Deciler efter inkomst[1]

Inkomst i intervallet, tkr[1]

Sammanräknad förvärvsinkomst, kr[2] Reala kapital-vinster-/förluster, kr[3] Finansiella kapital-vinster-/förluster, kr[4]
1
<54>
12 452 4 850 7 534
2
54–143
106 372 8 415 3 653
3
143–196
170 467 13 558 3 622
4
196–247
220 973 14 242 5 021
5
247–299
272 966 13 284 5 089
6
299–349
324 419 11 762 4 919
7
349–401
374 119 11 409 4 446
8
401–466
431 766 12 793 5 981
9
466–574
513 901 16 898 10 696
10
574<>
839 371 28 361 47 686
Totalt
 
326 681 13 557 9 865
  1. Kolumnen visar inkomstintervall. Exempel: i decil 1 finns personer med sammanräknad förvärvsinkomst understigande 54 000 kr, i decil 2 är inkomsten mellan 54 000 och 143 000 kr. 
  2. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt skattepliktiga transfereringar.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  4. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?