Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster efter inkomstdeciler 2017. Medelvärden (för alla) i tusentals kronor

Befolkningen 18 år och äldre, personer folkbokförda i Sverige både 2017-01-01 och 2017-12-31

Deciler efter inkomst[1]

Inkomst i intervallet, tkr[1]

Sammanräknad förvärvsinkomst, kr[2] Reala kapital-vinster-/förluster, kr[3] Finansiella kapital-vinster-/förluster, kr[4]
1
<57>
15 387 5 899 7 217
2
57–132
100 894 9 951 3 872
3
132–182
158 135 14 721 3 256
4
182–228
205 086 17 634 4 270
5
228–277
252 397 17 211 4 225
6
277–324
300 773 15 967 3 712
7
324–371
347 049 17 346 3 764
8
371–431
399 295 20 868 4 843
9
431–529
472 913 27 945 7 676
10
529<>
764 830 44 009 37 257
Totalt
 
301 676 19 155 8 009
  1. Kolumnen visar inkomstintervall. Exempel: i decil 1 finns personer med sammanräknad förvärvsinkomst understigande 57 000 kr, i decil 2 är inkomsten mellan 57 000 och 132 000 kr.
  2. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt skattepliktiga transfereringar.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  4. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?