Till innehåll på sidan

Fastställd förvärvsinkomst 2020

Andelen personer efter inkomst och kön

Fastställd förvärvsinkomst [1]

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år
Antal [2]
10 718 025 6 065 060 5 299 069 2 941 649 5 418 956 3 123 411
därav i procent
           
0 kr
24,4 8,1 23,5 7,7 25,2 8,6
1 kr–19 tkr
3,4 2,3 3,6 2,5 3,3 2,1
20–39
1,7 1,8 1,9 2,0 1,5 1,5
40–59
1,6 1,9 1,8 2,3 1,4 1,6
60–79
1,3 1,6 1,4 1,8 1,1 1,3
80–99
1,4 1,5 1,6 1,7 1,1 1,3
100–119
2,5 2,6 3,0 2,8 2,0 2,4
120–139
2,4 2,1 3,2 2,4 1,7 1,8
140–159
2,7 1,9 3,8 2,3 1,6 1,5
160–179
3,0 2,0 4,1 2,5 1,9 1,6
180–199
3,1 2,3 3,9 2,8 2,4 1,9
200–219
3,1 2,4 3,5 2,9 2,7 1,9
220–239
3,0 2,6 3,2 3,1 2,8 2,0
240–259
2,9 2,8 3,1 3,4 2,8 2,2
260–279
2,9 3,2 3,1 4,0 2,7 2,5
280–299
2,9 3,7 3,2 4,5 2,7 2,9
300–349
7,7 11,0 8,1 12,5 7,2 9,6
350–399
7,3 11,2 7,0 11,3 7,7 11,2
400–449
6,0 9,4 5,2 8,4 6,8 10,3
450–499
4,5 7,1 3,7 6,0 5,4 8,1
500–599
5,7 8,8 4,3 7,0 7,1 10,6
600–799
4,0 6,2 2,6 4,3 5,4 8,1
800–999
1,2 1,9 0,8 1,2 1,7 2,5
1 000–
1,1 1,7 0,6 0,9 1,7 2,4
Totalt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Medelinkomst 1, tkr [3]
248,5 342,4 219,6 306,6 276,8 376,1
Medelinkomst 2, tkr [4]
328,7 372,8 287,2 332,2 370,2 411,4
Summa inkomster, mnkr
2 663 658 2 076 756 1 163 874 901 944 1 499 784 1 174 812
  1. Fastställd förvärvsinkomst är summa inkomst av tjänst och näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag och förlustavdrag.
  2. Avser skattskyldiga fysiska personer.
  3. Medelvärden beräknade för samtliga.
  4. Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?