Till innehåll på sidan

Slutlig skatt 2019 [1]

Medelskatt och skattens andel av inkomsten efter ålder och kön samt efter inkomstklass

ÅlderKvinnor och mänKvinnorMän
 Antal[2]Medelskatt, tkr[3]Skattens andel av inkomsten[4]Antal[2]Medelskatt, tkr[3]Skattens andel av inkomsten[4]Antal[2]Medelskatt, tkr[3]Skattens andel av inkomsten[4]
Samtliga
10 660 000 73,5 27,1 5 271 041 58,9 25,2 5 388 698 87,8 28,5
20–64
6 052 253 101,3 27,8 2 936 484 82,5 26,1 3 115 769 119,0 29
–19
2 435 775 0,8 13,8 1 179 286 0,8 13,2 1 256 489 0,8 14,3
20–24
605 956 34,3 21,4 284 550 29,7 20,5 321 406 38,4 22,1
25–34
1 519 599 68,6 24,4 733 952 57,7 23,4 785 647 78,8 25,2
35–44
1 333 246 107,3 27,6 644 078 86,8 25,8 689 168 126,5 28,9
45–54
1 379 515 137,1 29,7 674 236 109,4 27,6 705 279 163,5 31,1
55–64
1 213 937 128,4 29,5 599 668 103,3 27,5 614 269 152,9 30,9
65–74
1 134 841 91,1 26,4 573 251 68,1 24 561 590 114,6 28,1
75–
1 036 870 62,8 23,6 582 020 48,3 21,6 454 850 81,3 25,4
Dödsbon
504 879 6,5 31,5 . . . . . .
Summa förvärvs– och kapitalinkomst
10 660 000 73,5 27,1 5 271 041 58,9 25,2 5 388 698 87,8 28,5
0
1 912 381 0 . 918 284 0 . 994 097 0 .
1 kr–19 tkr
967 446 0,3 7,4 467 031 0,2 6,6 500 415 0,3 8,2
20–39
193 213 2,9 9,9 103 732 2,8 9,5 89 481 3,0 10,2
40–59
176 561 5,9 11,7 97 136 6,0 11,9 79 425 5,8 11,6
60–79
143 059 9,0 12,9 78 899 9,2 13,1 64 160 8,8 12,6
80–99
170 072 13,1 14,5 100 275 13,1 14,3 69 797 13,3 14,7
100–119
276 656 19,8 17,8 166 892 19,2 17,2 109 764 20,8 18,6
120–139
255 890 22,7 17,5 172 210 22,4 17,2 83 680 23,5 18,1
140–159
287 194 27,4 18,2 198 695 27,1 18,0 88 499 28,1 18,7
160–179
315 575 33,1 19,5 208 914 32,8 19,3 106 661 33,8 19,8
180–199
335 685 39,6 20,8 199 145 39,3 20,7 136 540 40,1 21,1
200–219
321 296 45,0 21,4 175 809 44,8 21,4 145 487 45,2 21,5
220–239
313 514 51,1 22,2 165 548 50,9 22,1 147 966 51,4 22,4
240–259
306 890 57,1 22,9 161 697 56,6 22,6 145 193 57,8 23,1
260–279
304 657 62,6 23,2 164 328 61,9 22,9 140 329 63,4 23,5
280–299
306 370 67,8 23,4 167 558 67,1 23,1 138 812 68,6 23,7
300–349
812 461 77,1 23,7 431 154 76,3 23,5 381 307 78,0 23,9
350–399
769 043 90,5 24,2 365 150 89,6 24,0 403 893 91,4 24,4
400–449
625 981 105,6 24,9 266 889 104,4 24,6 359 092 106,6 25,1
450–499
465 186 121,4 25,6 186 613 119,6 25,3 278 573 122,7 25,9
500–599
573 379 149,6 27,5 215 326 146,8 27,0 358 053 151,3 27,8
600–799
456 226 213,6 31,4 149 217 209,1 30,8 307 009 215,8 31,7
800–999
162 618 313,0 35,3 50 325 306,9 34,7 112 293 315,8 35,6
1 000–
208 386 759,9 36,8 60 214 655,3 35,1 148 172 802,4 37,4
  1. I slutlig skatt ingår statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster, fastighetsavgift (mot dessa skatter kan skattereduktion ha erhållits för fastighetsavgift och underskott av kapital),fastighetsskatt, allmänna egenavgifter samt egenavgifter och skatter för näringsverksamma. Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning debiteras ej.
  2. De som någon gång under 2019 var folkbokförda i riket.
  3. Medelvärde beräknat för samtliga, dvs. inklusive dem som ej betalar skatt
  4. Med inkomst avses summa förvärvs- och kapitalinkomster. Summa förvärvs- och kapitalinkomster består av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?