Till innehåll på sidan

Slutlig skatt 2020 [1]

Medelskatt och skattens andel av inkomsten efter ålder och kön samt efter inkomstklass

Ålder

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Antal[2] Medelskatt, tkr[3] Skattens andel av inkomsten[4] Antal[2] Medelskatt, tkr[3] Skattens andel av inkomsten[4] Antal[2] Medelskatt, tkr[3] Skattens andel av inkomsten[4]
Samtliga
10 718 025 73,4 26,5 5 299 069 59,2 24,9 5 418 956 87,3 27,7
20–64
6 065 060 101,5 27,2 2 941 649 83,6 25,8 3 123 411 118,4 28,3
–19
2 448 463 0,8 14,1 1 187 114 0,7 13,5 1 261 349 0,8 14,7
20–24
595 681 33,4 21,3 278 680 28,8 20,3 317 001 37,4 22,0
25–34
1 519 464 69,6 24,2 734 491 59,0 23,4 784 973 79,6 24,9
35–44
1 344 047 106,4 26,9 648 965 87,2 25,5 695 082 124,3 28,0
45–54
1 369 880 137,1 28,9 669 594 110,7 27,2 700 286 162,3 30,1
55–64
1 235 988 128,8 28,9 609 919 104,4 27,2 626 069 152,6 30,1
65–74
1 122 789 90,6 25,5 567 449 67,1 23,3 555 340 114,6 27,0
75–
1 081 713 62,6 23,0 602 857 48,3 21,1 478 856 80,5 24,6
Dödsbon
529 111 6,1 31,5 . . . . . .
Summa förvärvs– och kapitalinkomst
10 718 025 73,4 26,5 5 299 069 59,2 24,9 5 418 956 87,3 27,7
0
1 967 653 0,0 . 948 861 0,0 . 1 018 792 0,0 .
1 kr–19 tkr
950 958 0,2 7,1 461 432 0,2 6,3 489 526 0,2 7,9
20–39
183 493 2,7 9,3 99 124 2,7 9,1 84 369 2,8 9,5
40–59
169 175 5,8 11,5 93 898 5,9 11,7 75 277 5,6 11,2
60–79
133 844 8,5 12,3 74 155 8,7 12,6 59 689 8,3 11,9
80–99
141 976 12,7 14,1 81 993 12,8 14,1 59 983 12,6 14,0
100–119
254 342 19,1 17,1 151 149 18,5 16,6 103 193 20,0 17,9
120–139
252 089 22,7 17,5 164 086 22,3 17,2 88 003 23,4 18,1
140–159
273 698 26,9 17,9 189 345 26,6 17,7 84 353 27,5 18,3
160–179
307 734 32,4 19,1 208 427 32,2 18,9 99 307 33,0 19,4
180–199
324 443 38,6 20,3 201 127 38,4 20,2 123 316 39,1 20,5
200–219
321 560 44,2 21,1 181 347 44,1 21,0 140 213 44,4 21,2
220–239
314 959 49,9 21,7 167 713 49,7 21,6 147 246 50,1 21,8
240–259
305 831 55,4 22,2 161 178 55,3 22,1 144 653 55,6 22,2
260–279
306 295 60,9 22,5 162 277 60,6 22,5 144 018 61,1 22,6
280–299
308 411 66,3 22,8 166 783 66,1 22,8 141 628 66,4 22,9
300–349
811 991 75,6 23,3 427 048 75,3 23,2 384 943 76,0 23,3
350–399
776 391 89,1 23,8 370 565 88,6 23,7 405 826 89,6 23,9
400–449
638 785 103,9 24,5 275 587 103,0 24,3 363 198 104,6 24,7
450–499
483 612 119,3 25,2 198 026 117,9 24,9 285 586 120,2 25,4
500–599
614 858 145,0 26,6 235 667 142,8 26,3 379 191 146,3 26,9
600–799
486 776 206,5 30,3 162 638 203,3 30,0 324 138 208,1 30,5
800–999
171 367 299,0 33,8 54 185 295,6 33,4 117 182 300,5 33,9
1 000–
217 784 736,0 35,4 62 458 636,3 34,2 155 326 776,1 35,8
  1. I slutlig skatt ingår statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster, fastighetsavgift (mot dessa skatter kan skattereduktion ha erhållits för fastighetsavgift och underskott av kapital),fastighetsskatt, allmänna egenavgifter samt egenavgifter och skatter för näringsverksamma. Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning debiteras ej.
  2. Avser skattskyldiga fysiska personer, samt dödsbon enligt redovisning.
  3. Medelvärde beräknat för samtliga, dvs. inklusive dem som ej betalar skatt
  4. Med inkomst avses summa förvärvs- och kapitalinkomster. Summa förvärvs- och kapitalinkomster består av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?