Till innehåll på sidan

Allmän jordbruksstatistik

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Från och med maj 2020 publiceras nya rapporter hos Jordbruksverket

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksstatistisk sammanställning 2018 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2018-06-29
Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2017-06-16
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2016-07-01
Jordbruksstatistisk sammanställning 2015 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2015-06-26
Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel Rapport 2014-06-27

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1901