Till innehåll på sidan

Allmän jordbruksstatistik

Nästa publicering: 2019-06-28

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksstatistisk sammanställning 2018 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2018-06-29
Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2017-06-30
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2016-07-01
Jordbruksstatistisk sammanställning 2015 med data om livsmedel – tabeller Rapport 2015-06-26
Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel Rapport 2014-06-27
Jordbruksstatistisk årsbok 2013 med data om livsmedel Rapport 2013-06-28
Jordbruksstatistisk årsbok 2012 med data om livsmedel Rapport 2012-06-29
Jordbruksstatistisk årsbok 2011 med data om livsmedel Rapport 2011-06-30
Jordbruket i siffror åren 1866–2007 Rapport 2011-05-02
Jordbruksstatistisk årsbok 2010 med data om livsmedel Rapport 2010-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2009 med data om livsmedel. Korrigerad 2010-01-26 Rapport 2009-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2008 med data om livsmedel Rapport 2008-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2007 med data om livsmedel Rapport 2007-06-29
Jordbruksstatistisk årsbok 2006 med data om livsmedel Rapport 2006-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2005 med data om livsmedel Rapport 2005-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Rapport 2004-07-09
Jordbruksstatistisk årsbok 2003 med data om livsmedel Rapport 2003-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2002 med data om livsmedel Rapport 2002-09-30
När mat kommer på tal – Tabeller om livsmedel 2000 Rapport 2000-11-15
Svensk jordbruksstatistik 200 år Rapport 1999-05-25

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1901