Till innehåll på sidan

Åkerarealens användning 1990-2018. Hektar

Avser jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark eller med stora djurbesättningar eller med minst 2 500 m2 frilandsareal för trädgårdsproduktion eller med minst 200 m2 växthusyta för trädgårdsproduktion.

Gröda

1990[1] 1995[1] 2000[1] 2005 2010 2017 2018
Spannmål[2]
1 335 700 1 104 500 1 2 28  900 1 024 000 962 800 1 012 700 991 700
därav vete
349 700 261 400 401 600 354 800 400 000 475 900 381 100
därav korn
492 000 453 400 4 11  200 378 600 318 800 317 800 397 200
därav havre
387 800 278 300 2 95  500 200 100 164 400 158 200 163 900
Baljväxter
.. 21 200 37 300 40 900 46 100 59 100 56 600
Vall och grönfoderväxter[2]
918 100 1 058 900 9 20  800 1 067 000 1 194 700 1 099 500 1 121 200
Potatis
36 200 35 000 32 900 30 500 27 200 24 600 23 900
Sockerbetor
50 000 57 500 55 500 49 200 37 900 31 200 30 700
Raps och rybs
167 900 104 600 48 200 82 200 110 200 114 300 99 400
Övriga växtslag[3]
.. 46 400 55 000 55 000 67 200 55 400 54 400
Träda
176 100 278 600 247 700 321 300 176 800 160 600 165 400
Ospecificerad åkermark[4]
.. .. 79 700 31 700 10 500 10 900 11 000
Ej utnyttjad åkermark
46 400 59 800 .. 1 800 .. .. ..
Summa åkermark
2 844 600 2 766 600 2 7 06  000 2  703 300 2 633 500 2 568 400 2 554 400

1) För åren 1990, 1995 och 2000 ingår enbart företag med mer än 2,0 hektar åkermark.
2) I spannmålsarealen ingår fr.o.m. år 2000 vissa arealer stråsäd till grönfoder
och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.
3) Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor
som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår
fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.
4) Arealer som ej kunnat fördelas på gröda.

Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-28

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se