There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Antal företag efter storleksgrupp åkermark Till innehåll på sidan

Antal företag efter storleksgrupp åkermark

Storleksgrupp åkermark, hektar

1980 1985 1990 1999 2005 2007 2010 2013 2016
–2,0 
.. .. .. .. 945 874 3 785 3 935 4 156
2,1–5,0 
19  248 17  865 14  957 11 344 14 486 14 038 11 601 10 142 9 080
5,1–10,0
25  474 22  110 19  020 15 229 14 117 13 701 13 943 13 857 13 482
10,1–20,0
28  123 24  660 20  832 16 656 14 147 13 493 13 008 12 439 11 408
20,1–30,0
15  876 14  423 12  177 9 295 7 583 7 122 6 603 6 022 5 413
30,1–50,0
15  875 15  536 14  223 11 445 8 862 8 259 7 490 6 778 5 901
50,1–100,0
10  061 10  923 11  348 10 969 9 569 8 957 8 205 7 368 6 807
100,1–
3  225 3  512 4  003 5 181 6  099 6 165 6 456 6 605 6 690
Summa
1 17  882 1 09  029 96  560 80 119 75 808 72 609 71 091 67 146 62 937

T.o.m. år 1999 ingår enbart företag med mer än 2,0 hektar åkermark.

Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se