Till innehåll på sidan

Antal husdjur av olika slag 1980–2018

Djurslag

Antal husdjur

  1980[1] 1990[1] 1995[1] 2000[1] 2005 2010 2017 2018
Nötkreatur
               
Kor för mjölkproduktion
655 700 576 400 482 100 427 600 393 300 348 100 322 000 319 400
Kor för uppfödning av kalvar
70 900 74 500 157 100 167 300 176 600 197 100 207 600 214 300
Övriga nöt 1 år och däröver
613 800 543 500 595 500 588 700 526 600 512 600 499 600 498 200
Kalvar under 1 år
594 500 524 000 542 300 500 200 508 500 478 900 472 200 474 800
Summa nötkreatur
1 935 000 1 718 400 1 777 100 1 683 800 1 605 000 1 536 700 1 501 300 1 506 600
Får
               
Tackor och baggar
161 000 161 200 195 400 198 300 222 000 273 100 301 500 295 900
Lamm
230 600 243 600 266 400 233 700 249 300 291 800 304 600 291 200
Summa får
391 600 404 800 461 800 432 000 471 300 564 900 606 100 587 300
Svin
               
Galtar
11 900 8 600 7 600 4 200 2 700 2 300 1 600 1 500
Suggor
278 200 221 100 237 400 201 900 185 400 153 600 139 600 130 300
Övriga svin 20 kg o. däröver[2]
1 253 800 1 024 800 1 299 800 1 145 900 1 085 300 936 900 836 000 900 900
Övriga svin 20 kg o. därunder[3]
1 170 200 1 009 400 768 300 566 000 537 800 427 000 384 700 360 500
Summa svin
2 714 200 2 263 900 2 313 100 1 918 000 1 811 200 1 519 900 1 361 900 1 393 200
Höns och kycklingar
               
Höns
5 937 200 6 391 900 6 100 300 5 669 700 5 065 300 6 061 500 7 293 800 7 699 300
Kycklingar av värpras
2 635 600 2 175 700 1  811 500 1 654 000 1 696 800 1 646 700 1 994 400 1 926 800
Summa höns och kycklingar
8 572 800 8 567 600 79 11  800 7 323 700 6 762 000 7 708 200 9 288 300 9 626 100

1) För åren 1980, 1990, 1995 och 2000 ingår enbart företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning.
2) T.o.m. år 1993 avser uppgiften svin 3 månader och däröver.
3) T.o.m. år 1993 avser uppgiften svin under 3 månader.

Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-28

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se