There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Antal husdjur av olika slag 1980–2019 Till innehåll på sidan

Antal husdjur av olika slag 1980–2019

DjurslagAntal husdjur
 1980[1]1990[1]1995[1]2000[1]2005201020182019
Nötkreatur
               
Kor för mjölkproduktion
655 700 576 400 482 100 427 600 393 300 348 100 319 400 305 600
Kor för uppfödning av kalvar
70 900 74 500 157 100 167 300 176 600 197 100 214 300 210 100
Övriga nöt 1 år och däröver
613 800 543 500 595 500 588 700 526 600 512 600 498 200 500 000
Kalvar under 1 år
594 500 524 000 542 300 500 200 508 500 478 900 474 800 450 600
Summa nötkreatur
1 935 000 1 718 400 1 777 100 1 683 800 1 605 000 1 536 700 1 506 600 1 466 300
Får
               
Tackor och baggar
161 000 161 200 195 400 198 300 222 000 273 100 295 900 279 900
Lamm
230 600 243 600 266 400 233 700 249 300 291 800 291 200 269 000
Summa får
391 600 404 800 461 800 432 000 471 300 564 900 587 300 548 900
Svin
               
Galtar
11 900 8 600 7 600 4 200 2 700 2 300 1 500 1 500
Suggor
278 200 221 100 237 400 201 900 185 400 153 600 130 300 128 100
Övriga svin 20 kg o. däröver[2]
1 253 800 1 024 800 1 299 800 1 145 900 1 085 300 936 900 900 900 943 000
Övriga svin 20 kg o. därunder[3]
1 170 200 1 009 400 768 300 566 000 537 800 427 000 360 500 383 400
Summa svin
2 714 200 2 263 900 2 313 100 1 918 000 1 811 200 1 519 900 1 393 200 1 456 000
Höns och kycklingar
               
Höns
5 937 200 6 391 900 6 100 300 5 669 700 5 065 300 6 061 500 7 699 300 8 909 100
Kycklingar av värpras
2 635 600 2 175 700 1  811 500 1 654 000 1 696 800 1 646 700 1 926 800 2 067 500
Summa höns och kycklingar
8 572 800 8 567 600 79 11  800 7 323 700 6 762 000 7 708 200 9 626 100 10 976 600

1) För åren 1980, 1990, 1995 och 2000 ingår enbart företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning.
2) T.o.m. år 1993 avser uppgiften svin 3 månader och däröver.
3) T.o.m. år 1993 avser uppgiften svin under 3 månader.

Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se