Till innehåll på sidan

Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

2000–2017, miljoner kronor. Varugrupper enligt SITC

 SITC20002005201020132014201520162017[1]
Import
 
               
00
Levande djur[2]
172 133 227 268 166 271 347 269
01
Kött och köttvaror
3 924 6 807 9 888 12 171 11 558 12 645 13 037 13 274
02
Mejeriprodukter och ägg
1 899 3 786 7 054 8 527 9 233 8 968 9 080 10 365
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
6 619 12 023 23 512 29 223 32 502 37 374 44 568 42 376
04
Spannmål o.varor därav
2 497 3 604 4 509 5 606 6 049 6 644 7 067 7 299
05
Frukt och köksväxter
9 769 13 499 16 592 17 719 19 116 22 397 23 112 23 779
06
Socker, sockervaror m.m.
1 415 1 789 2 201 2 614 2 535 2 677 2 868 3 047
07
Kaffe, te, kakao m.m.
3 794 4 929 7 689 7 480 8 219 9 341 9 670 10 371
08
Djurfoder
2 052 2 030 3 097 3 787 3 763 3 824 4 229 4 297
09
Diverse livsmedel
2 706 4 133 6 080 7 120 7 368 7 673 7 648 8 210
11
Drycker
4 201 6 027 8 384 9 280 9 827 10 949 11 510 11 920
12
Tobak och tobaksvaror
973 1 273 1 276 1 313 1 568 1 363 1 765 1 834
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
443 384 694 921 941 1 118 1 097 1 220
4
Oljor och fetter
1 469 2 375 3 944 4 309 5 106 5 071 5 702 6 351
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
41 933 62 791 95 147 110 337 117 951 130 314 141 700 144 612
 
därav EU-länder, %
68 69 64 64 63 61 59 61
 
All varuimport
672 412 833 757 1 069 445 1 046 025 1 110 965 1 167 047 1 207 569 1 313 599
 
därav EU-länder, %
64 71 67 68 68 69 70 70
Export
 
               
00
Levande djur[2]
110 217 160 203 235 168 212 242
01
Kött och köttvaror
821 1 500 1 954 1 891 1 856 2 063 2 002 2 225
02
Mejeriprodukter och ägg
1 813 2 522 3 234 4 032 4 299 3 584 3 344 3 802
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
4 188 8 752 19 031 23 501 26 483 31 100 38 148 35 804
04
Spannmål o.varor därav
3 233 4 160 6 105 6 704 7 612 8 552 8 047 8 008
05
Frukt och köksväxter
1 028 2 071 2 812 2 917 2 746 3 035 3 463 3 577
06
Socker, sockervaror m.m.
772 838 1 280 1 487 1 481 1 483 1 721 1 677
07
Kaffe, te, kakao m.m.
1 698 2 572 3 533 3 896 4 104 4 253 4 440 5 047
08
Djurfoder
287 367 1 174 1 777 1 638 1 567 1 558 1 759
09
Diverse livsmedel
2 304 4 489 6 001 7 192 8 075 8 156 8 211 9 039
11
Drycker
3 234 5 236 6 329 6 422 6 397 7 295 7 336 7 419
12
Tobak och tobaksvaror
277 272 559 1 537 1 649 1 790 1 967 2 216
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
37 54 195 247 143 247 201 279
4
Oljor och fetter
984 1 556 1 386 1 604 1 663 1 743 2 079 2 616
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
20 786 34 606 53 754 63 410 68 381 75 038 82 729 83 711
 
därav EU-länder, %
57 67 74 71 72 74 76 75
 
All varuexport
804 056 977 280 1 138 167 1 090 797 1 126 965 1 180 491 1 192 556 1 306 618
 
därav EU-länder, %
55 59 57 57 58 58 59 59

1) Preliminära uppgifter.
2) Inklusive andra djur än husdjur inom jordbruket.

Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se