Till innehåll på sidan

Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

2000–2018, miljoner kronor. Varugrupper enligt SITC

 

SITC

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018[1]
Import
 
               
00
Levande djur[2]
172 133 227 166 271 347 277 310
01
Kött och köttvaror
3 924 6 807 9 888 11 558 12 645 13 037 13 279 13 351
02
Mejeriprodukter och ägg
1 899 3 786 7 054 9 233 8 968 9 080 10 365 11 121
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
6 619 12 023 23 512 32 502 37 374 44 568 42 449 49 051
04
Spannmål o.varor därav
2 497 3 604 4 509 6 049 6 644 7 067 7 296 8 696
05
Frukt och köksväxter
9 769 13 499 16 592 19 116 22 397 23 112 23 767 24 899
06
Socker, sockervaror m.m.
1 415 1 789 2 201 2 535 2 677 2 868 3 003 3 176
07
Kaffe, te, kakao m.m.
3 794 4 929 7 689 8 219 9 341 9 670 10 370 10 029
08
Djurfoder
2 052 2 030 3 097 3 763 3 824 4 229 4 271 4 897
09
Diverse livsmedel
2 706 4 133 6 080 7 368 7 673 7 648 8 222 9 189
11
Drycker
4 201 6 027 8 384 9 827 10 949 11 510 11 905 13 608
12
Tobak och tobaksvaror
973 1 273 1 276 1 568 1 363 1 765 1 836 1 967
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
443 384 694 941 1 118 1 097 1 220 1 386
4
Oljor och fetter
1 469 2 375 3 944 5 106 5 071 5 702 6 345 6 305
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
41 933 62 791 95 147 117 951 130 314 141 700 144 606 157 984
 
därav EU-länder, %
68 69 64 63 61 59 61 60
 
All varuimport
672 412 833 757 1 069 445 1 110 965 1 167 047 1 207 569 1 315 630 1 478 247
 
därav EU-länder, %
64 71 67 68 69 70 70 69
Export
 
               
00
Levande djur[2]
110 217 160 235 168 212 256 287
01
Kött och köttvaror
821 1 500 1 954 1 856 2 063 2 002 2 216 2 384
02
Mejeriprodukter och ägg
1 813 2 522 3 234 4 299 3 584 3 344 3 794 3 666
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
4 188 8 752 19 031 26 483 31 100 38 148 35 765 42 451
04
Spannmål o.varor därav
3 233 4 160 6 105 7 612 8 552 8 047 8 012 7 525
05
Frukt och köksväxter
1 028 2 071 2 812 2 746 3 035 3 463 3 537 3 460
06
Socker, sockervaror m.m.
772 838 1 280 1 481 1 483 1 721 1 666 1 622
07
Kaffe, te, kakao m.m.
1 698 2 572 3 533 4 104 4 253 4 440 5 045 5 250
08
Djurfoder
287 367 1 174 1 638 1 567 1 558 1 757 1 803
09
Diverse livsmedel
2 304 4 489 6 001 8 075 8 156 8 211 9 032 9 931
11
Drycker
3 234 5 236 6 329 6 397 7 295 7 336 7 416 7 901
12
Tobak och tobaksvaror
277 272 559 1 649 1 790 1 967 2 216 2 682
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
37 54 195 143 247 201 297 173
4
Oljor och fetter
984 1 556 1 386 1 663 1 743 2 079 2 614 2 628
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
20 786 34 606 53 754 68 381 75 038 82 729 83 623 91 763
 
därav EU-länder, %
57 67 74 72 74 76 75 77
 
All varuexport
804 056 977 280 1 138 167 1 126 965 1 180 491 1 192 556 1 304 824 1 441 606
 
därav EU-länder, %
55 59 57 58 58 59 59 59

1) Preliminära uppgifter.
2) Inklusive andra djur än husdjur inom jordbruket.

Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-28

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se