Till innehåll på sidan

Indextal* baserade på hushållens individuella konsumtionsutgifter per invånare i reala värden till internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder, 2018**. EU-28=100

Indextalen återspeglar skillnader i konsumtionsvolymer mellan de olika länderna

ICP-klassificeringPrivata  konsum- tions- utgifterLivsmedel, alkoholfria dryckerLivsmedelAlkoholfria dryckerAlkohol-haltiga drycker[1]TobakRestauranger, caféer, hotell
Sverige
108 105 103 125 98 84 73
Albanien
39 88 84 88 37 111 25
Belgien
113 106 108 95 106 152 76
Bosnien, Herzegovina
41 72 66 49 6 110 52
Bulgarien
56 62 64 44 41 116 53
Cypern
94 92 93 85 109 234 228
Danmark
114 102 99 134 120 117 70
Estland
74 99 101 76 147 116 67
Finland
112 102 103 95 131 89 79
Frankrike
107 103 103 108 125 76 84
Grekland
77 99 104 49 33 165 166
Irland
95 71 71 76 95 58 197
Island
118 137 130 206 110 64 190
Italien
98 112 111 113 57 116 126
Kosovo
.. .. 71 79 31 236 38
Kroatien
64 87 83 121 100 168 127
Lettland
69 84 85 68 139 114 52
Litauen
89 126 132 74 146 102 41
Luxemburg
134 117 110 180 331 728 148
Malta
80 69 64 111 64 111 244
Montenegro
58 110 75 69 37 149 29
Nederländerna
113 108 110 93 86 89 105
Nordmakedonien
41 85 113 80 66 68 137
Norge
126 94 92 105 89 66 85
Polen
76 87 89 73 109 83 26
Portugal
83 111 117 59 68 87 165
Rumänien
71 124 131 64 86 76 29
Schweiz
124 101 100 116 191 146 115
Serbien
48 64 96 22 22 41 24
Slovakien
73 83 85 63 90 108 52
Slovenien
79 87 85 97 80 163 79
Spanien
90 100 100 100 78 114 188
Storbritannien
113 92 92 93 105 57 114
Tjeckien
82 89 89 83 144 195 95
Turkiet
67 65 63 75 44 169 17
Tyskland
120 104 101 130 125 106 71
Ungern
64 71 68 102 102 133 75
Österrike
117 86 84 106 111 149 204
EU-28
100 100 100 100 100 100 100

*) Indextalen återspeglar enbart volymskillnader mellan de olika länderna eftersom omräkning med paritetstal eliminerat skillnaderna i prisnivå mellan länderna.
**) Databasuttag maj 2020.
1) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa drycker behandlas i respektive länders nationalräkenskaper.

Källa: Eurostat

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se