Till innehåll på sidan

Indextal* baserade på hushållens individuella konsumtionsutgifter per invånare i reala värden till internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder, 2017**. EU-28=100.

Indextalen återspeglar skillnader i konsumtionsvolymer mellan de olika länderna

ICP-klassificeringPrivata  konsum- tions- utgifterLivsmedel, alkoholfria dryckerLivsmedelAlkoholfria dryckerAlkohol-haltiga drycker[1]TobakRestauranger, caféer, hotell
Sverige
109 103 101 120 98 81 66
Albanien
39 89 97 21 24 39 21
Belgien
112 111 113 96 110 148 74
Bosnien, Herzegovina
41 72 71 79 31 232 37
Bulgarien
54 59 61 42 43 106 51
Cypern
92 108 108 106 112 234 236
Danmark
114 100 97 131 124 112 70
Estland
73 98 100 74 158 117 65
Finland
112 102 103 99 132 84 78
Frankrike
108 104 104 107 132 81 80
Grekland
76 97 102 48 33 163 163
Irland
93 70 71 69 96 81 163
Island
117 136 131 184 114 65 182
Italien
98 112 112 112 61 115 123
Kosovo
.. 80 76 .. 35 87 13
Kroatien
62 81 77 116 108 158 131
Lettland
68 78 80 65 150 120 48
Litauen
88 125 132 70 159 104 36
Luxemburg
132 117 111 180 334 699 146
Malta
78 71 67 106 62 107 231
Montenegro
56 107 110 81 77 124 128
Nederländerna
111 106 107 96 85 87 101
Nordmakedonien
41 82 82 84 35 113 24
Norge
127 96 94 112 88 67 82
Polen
76 87 89 73 112 86 25
Portugal
82 108 114 59 68 85 148
Rumänien
68 122 129 58 85 76 28
Schweiz
124 99 98 115 188 133 110
Serbien
45 61 60 71 43 162 15
Slovakien
76 83 85 63 90 99 49
Slovenien
77 88 88 90 80 167 75
Spanien
89 96 96 88 57 115 210
Storbritannien
114 95 94 105 102 57 117
Tjeckien
82 86 87 81 145 191 94
Turkiet
68 63 64 47 5 98 45
Tyskland
122 105 102 132 128 105 71
Ungern
62 68 65 94 97 124 69
Österrike
117 86 84 107 115 149 198
EU-28
100 100 100 100 100 100 100

*) Indextalen återspeglar enbart volymskillnader mellan de olika länderna eftersom omräkning med paritetstal eliminerat skillnaderna i prisnivå mellan länderna.
**) Databasuttag maj 2019.
1) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa drycker behandlas i respektive länders nationalräkenskaper.

Källa: Eurostat

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-28

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se