There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Beskrivning av Allmän jordbruksstatistik Till innehåll på sidan

Beskrivning av Allmän jordbruksstatistik

Jordbruksstatistisk årsbok utkom första gången 1965. Avsikten med årsboken är att ge en bred och översiktlig, men samtidigt koncentrerad, redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken.

Från och med 1999 är Jordbruksverket ansvarig för den officiella statistiken inom jordbruksområdet. Denna statistik produceras huvudsakligen av Jordbruksverket (SJV) och Statistiska centralbyrån (SCB). Annan statistik inom jordbruksområdet produceras även av andra statliga myndigheter och av organisationer med anknytning till jordbruk. Livsmedelsstatistiken som återges i boken kommer huvudsakligen från SCB, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Uppgifterna till de internationella avsnitten hämtas från EU:s statistikbyrå Eurostat och FN:s Food and Agriculture Organization (FAO).

Fr.o.m. 2015 upphör publikationen att tryckas och uppdatering sker enbart i en webbaserad Jordbruksstatistisk sammanställning.

Ytterligare information om statistik inom jordbruksområdet och länkar till annan statistik finns på SCB:s webbplats och på Jordbruksverkets webbplats.

Sammanställningen har tagits fram inom SCB:s enhet för lantbruksstatistik, på uppdrag av Jordbruksverket. Huvudredaktör är Charlotta Olsson, som tillsammans med Lea Wedén har svarat för den tekniska framställningen av boken. Ett flertal personer inom främst SCB och Jordbruksverket, har medverkat med underlag till boken.