Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Från och med 2019 återfinns Trädgårdsundersökningen hos Jordbruksverket

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Trädgårdsundersökningen 2018. Kvantiteter och värden avseende 2018 års produktion SM 2019-06-27
Trädgårdsundersökningen 2017. Kvantiteter och värden avseende 2017 års produktion SM 2018-09-11
Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter och värden avseende 2016 års produktion SM 2017-08-25
Trädgårdsundersökningen 2015. Kvantiteter och värden avseende 2015 års produktion SM 2016-08-25
Trädgårdsundersökningen 2014. Kvantiteter och värden avseende 2014 års produktion SM 2015-09-08
Trädgårdsundersökningen 2013. Kvantiteter och värden avseende 2013 års produktion SM 2014-04-22

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0203