Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen 2018. Kvantiteter och värden avseende 2018 års produktion

Serie:
JO28 - Trädgårdsundersökningen
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo28sm1901_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-06-27
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se