Till innehåll på sidan

Normskördar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-12

Statistiken visar den skörd som man kan förvänta sig av olika grödor under normala väderförhållanden per skördeområde, län, produktionsområde och riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Från och med hösten 2020 publiceras statistiken i en statistikrapport och i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Jordbruksverket

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Normskördar 2020 SM 2020-06-12
Normskördar 2019 SM 2019-06-17
Normskördar 2018 SM 2018-06-14
Normskördar 2017 SM 2017-06-14
Normskördar 2016 SM 2016-06-10
Normskördar 2015 SM 2015-06-10
Normskördar 2014 SM 2014-06-05

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0602