Till innehåll på sidan

Normskördar av övriga grödor 2022, kg/hektar

  Potatis Oljeväxter, ärter och sockerbetor
LÄN Matpotatis Potatis för stärkelse Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs Oljelin Ärter Sockerbetor
Stockholm .. .. 2 804 1 710 .. .. 1 860 2 730 ..
Uppsala 20 286 .. 2 941 2 046 .. .. 1 590 3 178 ..
Södermanland .. .. 3 309 1 595 .. .. 1 662 2 697 ..
Östergötland 42 440 .. 3 357 1 660 .. .. 1 815 3 812 ..
Jönköping 27 659 .. 3 171 .. .. .. .. .. ..
Kronoberg .. .. 2 779 .. .. .. .. .. ..
Kalmar 42 610 45 961 3 793 1 810 .. .. .. 3 845 ..
Gotland 33 166 .. 3 318 2 282 .. .. .. 3 802 ..
Blekinge 37 575 43 457 3 687 .. .. .. .. .. 67 208
Skåne 40 172 46 262 3 641 1 904 .. .. .. 3 903 72 920
Halland 42 043 .. 3 285 1 940 .. .. .. 3 325 68 130
V:a Götaland 36 422 .. 3 460 1 909 .. .. 1 747 3 215 ..
Värmland 28 558 .. .. 1 390 .. .. .. 2 374 ..
Örebro 34 328 .. 3 418 1 972 .. .. 1 441 3 189 ..
Västmanland .. .. 2 826 2 001 .. .. 1 874 2 827 ..
Dalarna 35 111 .. .. .. .. 1 346 .. 2 423 ..
Gävleborg 19 210 .. .. .. .. 1 636 .. .. ..
Västernorrland 27 131 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jämtland 16 711 .. .. .. .. .. .. .. ..
Västerbotten 21 569 .. .. .. .. .. .. .. ..
Norrbotten 18 786 .. .. .. .. .. .. .. ..
Hela riket 37 239 45 405 3 490 1 877 1 291 1 084 1 742 3 292 72 885

Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent, ärter 15 procent.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se