Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

PDF:
Hela publikationen (1579kb)
Serie:
JO14 - Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo14sm1501_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-06-24
Förfrågningar:

Olle Funcke

olle.funcke@scb.se

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se