Till innehåll på sidan

Trädgårdssektorn

Nästa publicering: 2018-06-14

Statistiken visar arealer och skördade kvantiteter av frilands- och växthusodlade trädgårdsväxter, energiförbrukning för växthus, antal sysselsatta, försäljning av trädgårdsprodukter med mera.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Trädgårdsproduktion 2014 SM 2015-06-16
Antal fruktträd 2012 SM 2013-05-15
Trädgårdsproduktion 2011, korrigerad version 2012-09-03 SM 2012-07-04
Trädgårdsproduktion 2008 Korrigerad 2010-05-27 SM 2009-10-30
Antalet fruktträd 2007 SM 2008-04-15
Trädgårdsproduktion 2005 SM 2006-06-30
Trädgårdsinventeringen 2003. Uppgifter avseende 2002. SM 2003-10-13
Trädgårdsräkningen 2000. Uppgifter avseende 1999 SM 2000-10-13

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0102