Till innehåll på sidan

Trädgårdssektorn

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar arealer och skördade kvantiteter av frilands- och växthusodlade trädgårdsväxter, energiförbrukning för växthus, antal sysselsatta, försäljning av trädgårdsprodukter med mera.

Från och med maj 2020 publiceras nya rapporter hos Jordbruksverket

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Fruktträd 2017 SM 2018-10-23
Trädgårdsproduktion 2017 SM 2018-06-14
Trädgårdsproduktion 2014 SM 2015-06-16
Antal fruktträd 2012 SM 2013-05-15

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Trädgårdsproduktion

Fruktträd

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Trädgårdsproduktion

Fruktträd

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0102