Till innehåll på sidan

Hänsynsuppföljning kulturmiljö

Nästa publicering: 2021-12-07

Skogsstyrelsen inventerar varje år hänsyn efter avverkning till tidigare kända och registrerade kulturlämningar. Med kulturlämningar avses både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Resultat används som underlag till uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar och av skogspolitiken.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen logotyp

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1406