Till innehåll på sidan

Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar sysselsättning (självverksamhet), avverkning och skogsvårdsåtgärder inom småskaligt skogsbruk.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0304