Till innehåll på sidan

Beskrivning av Sysselsättning i jordbruket

Uppgifterna om sysselsättningen insamlas i samband med strukturundersökningarna enligt EU:s bestämmelser. Dessa undersökningar har genomförts åren 1995, 1997 och 1999.

Sysselsättningen belyses utifrån kön, ålder, arbetstimmar, familjerelation till företagaren med mera. Viss information erhålls också om eventuell förekomst av verksamhet utanför jordbruket.