Till innehåll på sidan

Museer

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-14

Statistiken innehåller uppgifter om museers organisation, personal, ekonomi, samlingar och verksamhet. Undersökningen är årligen återkommande.

För den här statistiken ansvarar:
Myndigheten för kulturanalys

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Museer 2021 Rapport 2022-06-16

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Myndigheten för kulturanalys

Telefon
031-395 20 00
E-post
statistik@kulturanalys.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ku0301