Till innehåll på sidan

Studieförbundsstatistik

Statistik fram till och med 2009 har publicerats av Statens kulturråd. Myndigheten för kulturanalys har tagit över ansvaret från 2012. Statistiken har varit under utveckling och statistik till och med 2015 publiceras 2017.

För den här statistiken ansvarar:
Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Myndigheten för kulturanalys

Telefon
08-52 80 20 00
E-post
info@kulturanalys.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ku0401