Till innehåll på sidan

Studieförbundsstatistik

Nästa publicering: 2022-04-25

År 2020 blev SCB ansvarig för studieförbundsstatistik. Här redovisas från och med 2021 statistik över studieförbundens verksamhet och studiedeltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Statistik mellan 1998 och 2007 finns publicerad på Folkbildningsrådets webbplats och för åren 2002–2019 även på  SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ku0401