Till innehåll på sidan

Studieförbundsstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-24

År 2020 blev SCB ansvarig för studieförbundsstatistik. Här redovisas från och med 2021 officiell statistik över studieförbundens verksamhet och studiedeltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Annan statistik från år 2002 finns även tillgänglig på SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ku0401