Till innehåll på sidan

Deltagare i folkbildning 2012–2021 – verksamhetsform

Antal unika deltagare i folkbildning åren 2012–2021

Diagram

Den kraftiga minskningen av antalet deltagare i folkbildningsverksamhet under 2020 och 2021 beror till stor del på pandemin.

Kommentarer

2012–2019 är baserad på den folkbokförda befolkningen den 1/11 respektive år och klassas inte som officiell statistik.

2020–2021 är baserad på den folkbokförda befolkningen den 31/12 och klassas som officiell statistik.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-25