Till innehåll på sidan

Deltagare i folkbildning 2020 – utbildningsnivå

Andel unika deltagare, 16 år och äldre, i folkbildning 2020 fördelade efter verksamhetsform, utbildningsnivå och kön

Utbildningsnivå Folkbildning, totalt Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet
  Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antal deltagare i folkbildning 597 478 377 533 219 945 403 335 249 005 154 330 281 076 188 559 92 517
Andel (%)                  
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 6,5 6,3 6,7 7,5 7,6 7,3 4,7 4,3 5,7
Förgymnasial utbildning 9 år 9,2 8,4 10,6 9,6 8,8 10,9 8,5 7,8 10,0
Gymnasial utbildning högst 2-årig 18,5 19,5 17,0 19,4 20,9 17,0 17,2 17,5 16,5
Gymnasial utbildning 3 år 17,0 14,4 21,5 17,0 14,0 21,9 16,4 14,5 20,2
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 16,9 17,1 16,5 16,7 16,7 16,6 17,6 18,0 16,6
Eftergymnasial utbildning 3 år el. längre 28,7 31,6 23,7 26,7 29,3 22,5 32,5 35,4 26,7
Forskarutbildning 1,6 1,3 2,0 1,4 1,2 1,8 1,9 1,5 2,6
Uppgift saknas 1,5 1,3 1,9 1,7 1,5 2,0 1,2 1,0 1,6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-24