Till innehåll på sidan

Deltagare i folkbildning 2021 – nationell bakgrund

Antal unika deltagare i folkbildning 2021 fördelade efter verksamhetsform, studieförbund, nationell bakgrund och kön

Studieförbund Folkbildning totalt Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet
Nationell bakgrund Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Samtliga förbund 514 957 330 663 184 294 294 553 185 842 108 711 279 452 185 736 93 716  
  Inrikes född 431 295 279 792 151 503 239 884 153 216 86 668 241 707 161 643 80 064
  Utrikes född 83 662 50 871 32 791 54 669 32 626 22 043 37 745 24 093 13 652
Arbetarnas bildningsförbund 108 053 70 944 37 109 70 193 46 381 23 812 47 206 31 099 16 107
  Inrikes född 89 342 59 392 29 950 58 048 38 745 19 303 39 009 26 101 12 908
  Utrikes född 18 711 11 552 7 159 12 145 7 636 4 509 8 197 4 998 3 199
Bilda 61 322 37 036 24 286 25 577 14 680 10 897 41 676 26 040 15 636
  Inrikes född 46 796 28 409 18 387 17 102 9 723 7 379 34 081 21 374 12 707
  Utrikes född 14 526 8 627 5 899 8 475 4 957 3 518 7 595 4 666 2 929
Folkuniversitetet 47 713 34 492 13 221 30 772 21 585 9 187 21 065 16 145 4 920
  Inrikes född 37 422 27 461 9 961 23 811 16 947 6 864 16 837 13 069 3 768
  Utrikes född 10 291 7 031 3 260 6 961 4 638 2 323 4 228 3 076 1 152
Ibn Rushd 6 165 3 074 3 091 4 746 2 314 2 432 1 661 902 759
  Inrikes född 1 616 783 833 890 414 476 756 393 363
  Utrikes född 4 549 2 291 2 258 3 856 1 900 1 956 905 509 396
Kulturens bildningsverksamhet 12 974 7 250 5 724 4 437 2 197 2 240 10 077 5 883 4 194
  Inrikes född 11 805 6 618 5 187 3 906 1 960 1 946 9 290 5 418 3 872
  Utrikes född 1 169 632 537 531 237 294 787 465 322
Medborgarskolan 45 772 30 265 15 507 25 333 15 830 9 503 25 023 17 302 7 721
  Inrikes född 40 825 26 841 13 984 22 558 13 949 8 609 22 375 15 444 6 931
  Utrikes född 4 947 3 424 1 523 2 775 1 881 894 2 648 1 858 790
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 25 813 15 031 10 782 18 938 10 504 8 434 8 516 5 611 2 905
  Inrikes född 16 064 10 004 6 060 10 854 6 454 4 400 6 196 4 274 1 922
  Utrikes född 9 749 5 027 4 722 8 084 4 050 4 034 2 320 1 337 983
Sensus 85 802 56 890 28 912 30 122 18 884 11 238 61 358 41 873 19 485
  Inrikes född 77 269 51 454 25 815 25 772 16 186 9 586 56 577 38 714 17 863
  Utrikes född 8 533 5 436 3 097 4 350 2 698 1 652 4 781 3 159 1 622
Studiefrämjandet 65 523 40 114 25 409 41 832 25 247 16 585 29 812 19 180 10 632
  Inrikes född 59 229 36 396 22 833 37 776 22 980 14 796 27 030 17 385 9 645
  Utrikes född 6 294 3 718 2 576 4 056 2 267 1 789 2 782 1 795 987
Studieförbundet vuxenskolan 94 128 62 841 31 287 55 863 37 047 18 816 46 371 31 712 14 659
  Inrikes född 84 738 56 583 28 155 50 542 33 475 17 067 41 520 28 465 13 055
  Utrikes född 9 390 6 258 3 132 5 321 3 572 1 749 4 851 3 247 1 604

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-25