Till innehåll på sidan

Deltagare i folkbildning 2021 – utbildningsnivå

Andel unika deltagare, 16 år och äldre, i folkbildning 2021 fördelade efter verksamhetsform, utbildningsnivå och kön

Utbildningsnivå Folkbildning, totalt Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet
  Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antal deltagare i folkbildning 439 078 281 788 157 290 282 246 178 283 103 963 212 193 141 998 70 195
Andel (%)                  
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 4,8 4,6 5,3 5,8 5,7 6,0 3,2 2,7 4,2
Förgymnasial utbildning 9 år 8,8 7,9 10,3 9,2 8,4 10,6 8,1 7,2 9,9
Gymnasial utbildning högst 2-årig 16,8 17,4 15,7 17,7 18,8 15,8 15,2 15,3 15,1
Gymnasial utbildning 3 år 16,9 14,6 21,2 16,8 14,0 21,6 16,8 15,1 20,1
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 17,5 17,7 17,2 17,3 17,4 17,2 18,1 18,3 17,6
Eftergymnasial utbildning 3 år el. längre 32,0 35,2 26,2 30,0 32,9 25,1 35,5 38,7 28,9
Forskarutbildning 1,9 1,6 2,4 1,7 1,5 2,1 2,1 1,8 2,8
Uppgift saknas 1,3 1,1 1,6 1,5 1,3 1,8 1,0 0,8 1,4

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-25