Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män 2010:

Små, små steg mot jämnare könsfördelning

Statistiknyhet från SCB 2010-07-06 9.30

Den 6 juli 2010 publicerades den nya fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet”. Statistiken visar en långsam förbättring inom några områden.

En viktig jämställdhetsfråga är att det ska vara möjligt att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Ett mått som används är utnyttjandet av den betalda föräldraledigheten. Männens uttag av föräldrapenning ökar sakta och ligger nu på 22 procent.

Andelen kvinnor bland professorerna ökar långsamt. År 2008 var 19 procent av professorerna kvinnor.

Men fortfarande …

är utbildningen på alla nivåer könsuppdelad. Från gymnasieskolan examineras i dag endast var femte flicka och var femte pojke från ett program med jämn könsfördelning.

består den könssegregerade arbetsmarknaden. Endast ett fåtal yrken har en jämn könsfördelning.

är löneskillnaderna mellan kvinnor och män oförändrade.

Vidare …

En tredjedel av de sysselsatta kvinnorna och var tionde sysselsatt man arbetar deltid. Kvinnors arbetstid påverkas av antalet barn och yngsta barnets ålder. Männens arbetstid påverkas inte av detta.

Vid misshandel i en bostad är offret i de flesta fall en kvinna, på allmän plats en man. Förövaren är i de flesta fall en man.

I börsföretag finns det 4 procent kvinnor och 96 procent män bland styrelseordföranden.

Publikation

Publikationen finns i sin helhet på SCB:s webbplats.

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Lena Bernhardtz

Telefon
010-479 65 27
E-post
lena.bernhardtz@scb.se

Helena Löf

Telefon
010-479 67 64
E-post
helena.lof@scb.se