Till innehåll på sidan

Beställ På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2022

Titel: På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2022
Artikelnummer: X10BR2201
Pris: 50 kr/styck. Vid köp av 10 eller fler exemplar: 30 kr/styck. Priser är angivna exklusive moms. Porto tillkommer.

Fakturaadress (om annan än leveransadress)

Leverans av publikationer i lager görs i normalfallet senast inom en arbetsvecka efter det att beställningen inkommit till SCB. Betalning ska ske mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras. Vid reklamation ska fakturanummer anges. Priserna exkluderar moms. Observera att porto tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i såväl pris som utgivning under året.

Kontakta oss