Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Nästa publicering: 2019-06-19

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

På grund av att fel har upptäcks i statistiken har dessa tabeller tagits bort från statistikdatabasen:

  • Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen efter kön, ålder, andel av medianinkomsten, familjetyp och antal hemmaboende syskon. År 2014 - 2017
  • Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen efter kön, ålder, andel av medianinkomsten, bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. År 2014 - 2017
  • Hemmaboende barn och unga 0-21 år som bor i familjer med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen efter region, kön, ålder och andel av medianinkomsten. År 2017 - 2017

Information om när de korrigerade tabeller kommer att publiceras läggs ut på denna sida så snart som möjligt.

Statistiknyheter

Barn- och familjestatistik

2018-06-14

I Sverige bor tre av fyra barn under 18 år med båda sina föräldrar. Att bo med båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Andelen är högst i Habo kommun och lägst i Skinnskatteberg, Degerfors och Norberg.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Att mäta separationer. Kvalitet i registerbaserad statistik Rapport 2018-12-11
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-28
Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975–2013 Rapport 2015-06-25
Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och försörjning efter en separation Rapport 2014-02-21
Barn, föräldrar och separationer – Utvecklingen under 2000-talet Rapport 2013-02-05
Tema: Barn 2009:2. Barn i dag – En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Rapport 2009-11-18
Barn och deras familjer 2006 Rapport 2007-12-07
Barn, boendesegregation och skolresultat Rapport 2007-02-21
Barn och deras familjer 2005 Rapport 2006-11-30
Barn och deras familjer 2004 Rapport 2005-12-02
Children and their Families 2002 Rapport 2005-03-04
Barn och deras familjer 2003 Rapport 2004-12-01
Barnens tid med föräldrarna Rapport 2004-05-05
Barn och deras familjer 2002 Rapport 2004-02-04
Barn och deras familjer 2001, del 1 och 2 Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, Del 2 Text och diagram Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, Del 1 Tabeller Rapport 2003-03-10
Barn och deras familjer 2000 Rapport 2002-02-18
Barn och deras familjer 1999 Rapport 2001-01-04

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0102