Till innehåll på sidan

Olika levnadsvillkor för barn med svensk och utländsk bakgrund

Statistiknyhet från SCB 2017-06-29 9.30

Nästan en fjärdedel av barnen i Sverige har utländsk bakgrund. Levnadsförhållandena ser annorlunda ut för barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund. Bland annat är det vanligare att barn med utländsk bakgrund bor med en ensamstående förälder och att de bor i en hyresrätt.

Av Sveriges drygt två miljoner barn under 18 år har 486 000, eller 23 procent, utländsk bakgrund. Det är en ökning sedan 2002, då andelen var 14 procent.

Andelen barn med utländsk bakgrund ökar

Andel barn 0–17 år med svensk respektive utländsk bakgrund, år 2002–2016. Procent

Barn- och familjestatistik

I gruppen barn med utländsk bakgrund ingår både barn som själva är utrikes födda och barn som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Knappt 10 procent av barnen i Sverige är utrikes födda och knappt 14 procent är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Bland de yngsta barnen är majoriteten av barnen med utländsk bakgrund födda i Sverige med utrikes födda föräldrar, medan det bland de äldre barnen är vanligare att barnet själv är utrikes född.

Syrien, Somalia och Irak är de vanligaste födelseländerna för utrikes födda barn. Dessa länder hör också till de vanligaste födelseländerna för föräldrarna till barn födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. För dessa barn är det också vanligt med föräldrar födda i forna Jugoslavien.

Högre andel utrikes födda bland äldre barn

Andel av alla barn 0–17 år som är utrikes födda respektive inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, efter ålder, år 2016. Procent

Barn- och familjestatistik

Hur vanligt det är att barn har utländsk bakgrund varierar mellan landets olika kommuner. Lägst är andelen i Lekeberg i Örebro län och Hammarö i Värmlands län, 4 respektive 5 procent. Södertälje och Botkyrka i Stockholms län har högst andel barn med utländsk bakgrund, 50 procent.

Hälften av barnen i Södertälje och Botkyrka har utländsk bakgrund

Kommuner där lägst respektive högst andel av barnen har utländsk bakgrund, år 2016. Procent

Lägst andelHögst andel
KommunAndelKommunAndel
Lekeberg 4 Botkyrka 50
Hammarö 5 Södertälje 50
Öckerö 6 Malmö 47
Söderköping 7 Burlöv 43
Kungsbacka 7 Landskrona 41

Separationer, familj och syskon

Levnadsvillkoren skiljer sig åt mellan barn med svensk och utländsk bakgrund. Det är exempelvis vanligare att barn med utländsk bakgrund är med om att deras föräldrar separerar. 4,4 procent av barn med utländsk bakgrund vars föräldrar bodde tillsammans i början av 2016 var under året med om en separation. För barn med svensk bakgrund var andelen 3,4 procent.

Det är en lägre andel barn med utländsk bakgrund som bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar, 72 procent jämfört med 76 procent för barn med svensk bakgrund. Bland barn med utländsk bakgrund är det istället vanligare att bo med en ensamstående mamma, 19 procent jämfört med 13 procent för barn med svensk bakgrund. Även antalet syskon skiljer sig åt. Att bo tillsammans med ett syskon är vanligast både för barn med svensk och utländsk bakgrund, men det är betydligt vanligare i gruppen med svensk bakgrund, 52 procent jämfört med 36 procent av barnen med utländsk bakgrund. Barn med utländsk bakgrund bor i större utsträckning än barn med svensk bakgrund tillsammans med tre eller flera syskon.

Vanligare att barn med utländsk bakgrund bor med tre eller fler syskon

Antal hemmaboende syskon bland hemmaboende barn 0–17 år, efter bakgrund, år 2016. Procent

Barn- och familjestatistik

Boende

För barn med svensk bakgrund är det vanligast att bo i egna hem, det gör 69 procent. Det kan jämföras med 24 procent för barn med utländsk bakgrund. För barn med utländsk bakgrund är det istället hyresrätt som är den vanligaste boendeformen, så bor 61 procent av barn med utländsk bakgrund jämfört med 18 procent av barn med svensk bakgrund. En del av skillnaderna i boendeform mellan barn med svensk och utländsk bakgrund kan förklaras av att barn med utländsk bakgrund i större utsträckning bor i storstadsområden, där en större del av bostadsbeståndet är hyresrätter och det är mindre vanligt med egna hem. Men även inom samma typ av kommun finns det skillnader mellan boendet för barn med utländsk respektive svensk bakgrund.

Vanligast med hyresrätt för barn med utländsk bakgrund

Boendeform för hemmaboende barn 0–17 år, efter bakgrund, år 2016. Procent

Barn- och familjestatistik

Ny statistik om barn och barnfamiljer

Nu finns 2016 års barn- och familjestatistik publicerad i Statistikdatabasen. Statistiken innehåller uppgifter om barnfamiljer, barns familjetyp och syskon, adopterade barn, separationer, boende samt barnfamiljers ekonomi.

Definitioner och förklaringar

Statistiken gäller barn 0–17 år som är folkbokförda i Sverige.

Svensk bakgrund: inrikes födda barn med minst en inrikes född förälder Utländsk bakgrund: utrikes födda barn samt inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se