Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik 2018

64 000 barn var med om en separation 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-06-19 9.30

Under 2018 var 64 000 barn med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar 3,7 procent av de barn under 18 år som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar.

Andelen barn som var med om en separation var lägst bland 0-åringar (3,1 procent) och högst bland 3- och 5-åringar (4,2 procent). Det finns inga skillnader mellan flickor och pojkar.

Det är vanligare att barn som bor tillsammans med en ursprunglig förälder och en styvförälder är med om en separation än att barn som bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar) är det. År 2018 gällde det 3,0 procent av barnen som bodde med båda sina ursprungliga föräldrar jämfört med 11,4 procent av barnen som bodde med en förälder och en styvförälder.

Separationer är vanligare bland barn med utländsk bakgrund än bland barn med svensk bakgrund, samt vanligare om föräldrarna har en lägre inkomstnivå än om de har en högre inkomstnivå.

Andel barn 0–17 år vars föräldrar separerat 2018, efter familjetyp och bakgrund

Diagram

Vanligast med separationer i Gävleborgs län

En jämförelse mellan olika län visar att andelen separationer är högst i Gävleborgs län. Lägst är andelen i Hallands län, följt av Jönköpings och Kronobergs län. I enskilda kommuner kan andelen separationer variera kraftigt mellan åren. 2018 var andelen separationer lägst i Ydre kommun, följt av Vaxholm och Danderyd. Högst andel separationer var det i Storfors, följt av Orsa och Norberg.

Ny statistik om barn och barnfamiljer

Nu finns 2018 års barn- och familjestatistik publicerad i Statistikdatabasen. Statistiken innehåller uppgifter om barnfamiljer, barns familjetyp och syskon, adopterade barn, separationer, barn med svensk och utländsk bakgrund och boende.

Definitioner och förklaringar

Statistiken om separationer bygger på uppgift om folkbokföring för barn och föräldrar vid två efter varandra följande årsskiften. För år 2018 studeras folkbokföringen den 31 december 2018 för de barn som den 31 december 2017 var folkbokförda med sammanboende föräldrar (biologiska, adoptiv- eller styvföräldrar). Om föräldrarna var folkbokförda på olika adresser i slutet av år 2018 antas barnet ha varit med om en föräldraseparation under året.

Barn med svensk bakgrund avser barn som är inrikes födda och som har minst en inrikes född förälder. Barn med utländsk bakgrund avser barn som själva är utrikes födda och barn som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se