Till innehåll på sidan

Tre av fyra barn bor med båda sina föräldrar

Statistiknyhet från SCB 2018-06-14 9.30

I Sverige bor tre av fyra barn under 18 år med båda sina föräldrar. Att bo med båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Andelen är högst i Habo kommun och lägst i Skinnskatteberg, Degerfors och Norberg.

Av hemmaboende barn under 18 år bor tre av fyra, eller 75 procent, tillsammans med båda sina ursprungliga biologiska eller adoptivföräldrar. Andelen var något lägre, 73–74 procent, i början av 2000-talet och har sedan legat på 75 procent sedan år 2010. Det finns flera anledningar till att ett barn inte bor med båda sina föräldrar, det kan handla om att föräldrarna aldrig har bott tillsammans eller att barnet tidigare bott med båda föräldrarna men att de har separerat eller att någon av föräldrarna har avlidit.

Att bo tillsammans med båda föräldrarna är vanligast bland de yngsta barnen, bland barn under två år bor nära nio av tio med båda sina föräldrar jämfört med sex av tio bland 17-åringarna. Bland äldre barn är det vanligare att ha varit med om att föräldrarna har separerat. Det är också vanligare att ha varit med om att en förälder avlidit. Nära 2 procent av barn 13–17 år har minst en förälder som har avlidit.

Andelen barn som bor med båda föräldrarna är något lägre bland barn med utländsk bakgrund än barn med svensk bakgrund, 73 respektive 75 procent. Det finns också skillnader beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Bland barn där föräldrarna har högst gymnasial utbildning bor 66 procent med båda sina föräldrar jämfört med 81 procent bland barn där minst en av föräldrarna har en eftergymnasial utbildning.

Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse

Andel barn som bor med båda sina ursprungliga föräldrar, efter barnets ålder och föräldrarnas utbildningsnivå, år 2017. Procent

Skillnad mellan Sveriges kommuner

Bland Sveriges kommuner är andelen barn som bor med båda föräldrarna högst i Habo, 87 procent, följt av Lomma. Lägst är andelen i Skinnskatteberg, Degerfors och Norberg, 64 procent.

Vanligast bo med båda föräldrarna i Habo

Kommuner där högst respektive lägst andel barn 0–17 år bor med båda sina ursprungliga föräldrar, år 2017. Procent

       Lägst andelHögst andel
KommunAndelKommunAndel
Skinnskatte-
berg
64 Habo 87
Degerfors 64 Lomma 86
Norberg 64 Danderyd 83
Filipstad 65 Vaggeryd 83
Hofors 65 Älmhult 83

Ny statistik om barn och barnfamiljer

Nu finns 2017 års barn- och familjestatistik publicerad i Statistikdatabasen. Statistiken innehåller uppgifter om barnfamiljer, barns familjetyp och syskon, adopterade barn, separationer, barn med svensk och utländsk bakgrund och boende.

Definitioner och förklaringar

Statistiken gäller barn 0–17 år som är folkbokförda i Sverige. Till gruppen barn som bor med båda sina föräldrar räknas de barn som är folkbokförda på samma lägenhet som båda sina föräldrar. 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se