Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning 2019

Mer än en tredjedel av befolkningen har fått e-post från bedragare

Statistiknyhet från SCB 2019-11-22 9.30

95 procent av Sveriges befolkning, eller 7,7 miljoner personer i åldrarna 16—85 år, har tillgång till internet. Under det senaste året har nästan 200 000 av dessa upplevt ekonomisk förlust till följd av identitetsstöld, e-postmeddelanden från bedragare eller omdirigering till falska webbplatser.

Allt fler personer i Sverige använder internet i stort sett varje dag. 84 procent av befolkningen använder internet flera gånger om dagen, och andelen har ökat med 3 procentenheter sedan 2018. Mobiltelefon är den enhet som störst andel av befolkningen kopplar upp sig på (88 procent) och har ökat med 7 procentenheter sedan föregående år. Det är också vanligt att koppla upp sig genom bärbar dator, surfplatta och andra mobila enheter som smartklocka, spelkonsol och läsplatta.

Undersökningen mäter användningen av flera aktiviteter på internet och visar bland annat att 79 procent av befolkningen läst nyheter online och att 67 procent skrivit snabbmeddelanden. I nedanstående tabell redovisas alla aktiviteterna.

Andel i Sverige som utfört aktiviteter på internet efter typ av aktivitet (16—85 år), 2019

Trots att internettillgången ökat sedan 2018 visar årets undersökning att över 340 000 personer (4 procent av befolkningen) i åldersgruppen 16—85 år inte har tillgång till internet i hemmet. Främsta anledningen till att inte ha tillgång till internet i hemmet är att man saknar det behovet, till exempel att det inte är användbart eller intressant. Årets undersökning visar att 2 procent av Sveriges befolkning inte har tillgång till internet i hemmet därför att de inte vet hur man använder det.

Med ökad internetanvändning ökar också riskerna

Dagligen hanteras mängder av information digitalt. Det förekommer incidenter av säkerhetshot online . Undersökningen visar att nästan 3 miljoner personer under det senaste året har blivit utsatta för phishing , det vill säga tagit emot e-postmeddelanden från bedragare, och att över 1,2 miljoner personer har blivit utsatta för pharming, det vill säga blivit omdirigerade till falska webbplatser som begärt personlig information.

Under första kvartalet 2019 handlade 65 procent av befolkningen varor och tjänster på internet. Det blir allt vanligare att e-handla oftare och för mer pengar. Trots detta har 12 procent av Sveriges befolkning aldrig handlat varor eller tjänster via internet. De främsta skälen är att man vill se produkten i verkligheten samt oro kring betalning via internet eller den personliga integriteten. Över 230 000 personer i Sverige har under senaste året varit drabbade av bedrägeri vid köp av varor eller tjänster online.

Det finns aktiviteter på internet som personer av säkerhetsskäl låtit bli att utföra under det senaste året. Resultaten visar att det är vanligast att man av säkerhetsskäl låtit bli att lägga ut personlig information på sociala eller arbetsrelaterade nätverkssajter (35 procent av befolkningen).

Andel i Sverige som av säkerhetsskäl låtit bli att utföra aktiviteter på internet efter typ av aktivitet (16—85 år), 2019

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på undersökningen Befolkningens it-användning som ingår i Sveriges officiella statistik. I undersökningen ställs cirka 130 frågor som berör tillgången till och användningen av informationsteknik (it). All statistik som presenteras här, och mycket mer går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Om du har några frågor kring hur statistiken framställs och beskrivningen av kvaliteten hänvisar vi till dokumentationen "Statistikens framställning (2019)" och "Kvalitetsdeklaration (2019)" som finns på SCB:s webbplats. Om du vill ha hjälp med att tyda resultatet, ta fram underlag eller likande är du välkommen att höra av dig till oss.

www.scb.se/le0108

Sedan 2014 har SCB lagt till åldersgruppen 74-85 år i urvalet, för historiska jämförelser längre bak i tiden bör man använda den totalen. I EU-samarbetet används 16-74 år och den statistiken som publiceras på Eurostats hemsida där man kan göra EU jämförelser.

De regionala skattningarna redovisas på regioner efter indelningen NUTS 2.

NUTS 2

 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Sara Kebrit

Telefon
010-479 44 96
E-post
sara.kebrit@scb.se

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se