Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning 2020

Sex av tio söker hälsorelaterad information på internet

Statistiknyhet från SCB 2020-11-18 9.30

Nio av tio personer i åldern 16–85 år använder internet i stort sett varje dag. Ett vanligt användningsområde är att söka hälsorelaterad information om skador, sjukdomar, livsstil eller diet.

68 procent av kvinnor söker hälsorelaterad information om skador, sjukdomar, livsstil eller diet på internet. Motsvarande andel bland män är 60 procent. Det är framförallt personer i åldersspannet 25–54 år som söker efter hälsorelaterad information, av dem är det mer än 70 procent som gör det.

Det är även vanligt att boka tid hos läkare eller tandläkare, ta del av sin personliga hälsojournal eller att köpa läkemedel/kosttillskott/vitaminer via internet. En av fyra personer har bokat tid hos läkare eller tandläkare via internet. Det är lika vanligt bland kvinnor och män.

Andel personer i åldern 16–85 år som använt hälsorelaterade tjänster via internet under referensperioden 2020, procent

Andel personer i åldern 16–85 år som använt hälsorelaterade tjänster via internet under referensperioden 2020, procent

Insamlingsperioden för undersökningen var april till juni 2020. Referensperioden avser de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats.

E-handel ökar bland äldre

Jämfört med 2015 har andelen personer i åldern 16–85 år som handlat via internet ökat från 53 procent till 69 procent. Bland de äldsta åldersgrupperna har andelen personer som angett att de köpt/beställt varor eller tjänster via internet ökat under det senaste året. Jämfört med 2019 ökade andelen personer som e-handlat från 40 procent till 47 procent bland 65–75-åringar och från 16 procent till 26 procent bland 75–85-åringar.

Andel personer i åldern 16–85 år som har köpt eller beställt varor/tjänster via internet 2015–2020, procent

Andel personer i åldern 16–85 år som har köpt eller beställt varor/tjänster via internet 2015–2020, procent

Insamlingsperioden för undersökningen är april till juni respektive år. Referensperioden avser de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats.

Nära sju av tio personer i åldrarna 16–85 år har köpt eller beställt en vara eller tjänst på internet under de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats och nära var tredje har köpt läkemedel via internet. Det är vanligare bland kvinnor att köpa läkemedel/kosttillskott/vitaminer via internet, 32 procent jämfört med 22 procent bland män.

Det är främst bland de äldsta undersökta åldersgrupperna, 65–74 år och 75–85 år, som e-handel inte är lika vanligt. I åldrarna 25–44 år köper nära fyra av tio läkemedel via internet jämfört med två av tio i åldern 65–74 år och en av tio i åldern 75–85 år.

Andel personer i åldern 16–85 år som under referensperioden 2020 köpt läkemedel eller kosttillskott och vitaminer för privat bruk via internet, efter ålder, procent

Andel personer i åldern 16–85 år som under referensperioden 2020 köpt läkemedel eller kosttillskott och vitaminer för privat bruk via internet, efter ålder, procent

Insamlingsperioden för undersökningen var april till juni 2020. Referensperioden avser de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats.

Två av tio 75–85-åringar har aldrig använt internet

Användningen av internet skiljer sig mellan personer i olika åldrar. Generellt sett är yngre de mest frekventa användarna. De som utmärker sig mest är de äldre åldersgrupperna. De har både lägre tillgång till internet och använder internet mindre frekvent. Det finns fortfarande de som uppger att de aldrig har använt internet. Bland befolkningen i åldern 65–74 år är det 6 procent som uppger att de aldrig använt internet. Inom den äldsta åldersgruppen är motsvarande andel 23 procent.

Andel personer som använt internet någon gång under referensperioden 2020, efter kön och ålder. Procent

Andel personer som använt internet någon gång under referensperioden 2020, efter kön och ålder. Procent

Insamlingsperioden för undersökningen var april till juni 2020. Referensperioden avser de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats.

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på undersökningen Befolkningens it-användning som ingår i Sveriges officiella statistik. I undersökningen ställs cirka 150 frågor som berör tillgången till och användningen av informationsteknik (it). All statistik som presenteras här, och mycket mer, går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Resultat från undersökningen kommer även att presenteras i en rapport som publiceras den 18 november 2020.

Om du har några frågor kring hur statistiken framställs och beskrivningen av kvaliteten hänvisar vi till dokumentationen "Statistikens framställning (2020)" och "Kvalitetsdeklaration (2020)" som finns på SCB:s webbplats. Om du vill ha hjälp med att tyda resultaten, ta fram underlag eller liknande är du välkommen att höra av dig till oss.

Befolkningens it-användning

Sedan 2014 har SCB lagt till åldersgruppen 74–85 år i urvalet, för historiska jämförelser längre bak i tiden bör man använda den totalen. I EU-samarbetet och i den statistik som publiceras på Eurostats hemsida används 16–74 år.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se

Robin Petersson

Telefon
010-479 68 19
E-post
robin.petersson@scb.se