Till innehåll på sidan

1 av 6 har drabbats av datorvirus

Statistiknyhet från SCB 2015-11-25 9.30

Drygt 15 procent av befolkningen i åldern 16-85 år, motsvarande 1,3 miljoner personer har drabbats av ett datorvirus, t.ex. en mask eller en trojan under det senaste tolv månaderna. En något högre andel män, 21 procent, än kvinnor, 12 procent, har drabbats.

Andra it-säkerhetsrelaterade problem som personer drabbats av är att förlora pengar på grund av nätbedrägerier, till exempel genom så kallat Phishing eller Pharming, vilket 5 procent upplevt. Ett ytterligare problem är att kontokortsuppgifter används av bedragare, vilket 2 procent av befolkningen upplevt någon gång under de senaste tolv månaderna.

Det är vanligt att undvika att lägga ut personlig information på sociala nätverkssajter på grund av säkerhetsskäl. Nästan varannan har undvikit detta, 50 procent av kvinnorna och 43 procent av männen. Tre av tio har undvikit att köpa varor via internet eller att ladda ned mjukvara eller andra typer av filer. Omkring 15 procent av befolkningen har undvikit att använda internet med mobil utrustning, lämna ut personlig information på myndigheters hemsidor, eller att genomföra bankärenden på internet på grund av säkerhetsskäl.

Internetaktiviteter som undvikits på grund av säkerhetsskäl. Andel personer i åldern 16-85, avser perioden april 2014–mars 2015

Diagram

Mer än 50 procent, eller motsvarande 4,1 miljoner personer av befolkningen 16–85 år sparar säkerhetskopior av filer på sin dator till någon annan enhet, till exempel en extern hårddisk eller ett internetbaserat lagringsutrymme.

Totalt känner 53 procent av befolkningen till att cookies kan användas för att spåra människors internetvanor, ofta med syftet att utforma personliga annonser. Nästan en tredjedel har ändrat inställningarna i sin webbläsare för att förhindra eller begränsa cookies. Andelen män som gjort detta är 39 procent och andelen kvinnor är 23 procent.

Definitioner och förklaringar

Datorvirus i form av mask är ett virus som sprider sig från dator till dator över internet. Detta görs ofta möjligt genom säkerhetshål i olika programvaror eller operativsystem. En trojan är ett virus som döljer sig i ett datorprogram som användaren ofta tror är till nytta. Trojanen kan användas till att bland annat samla in användarens privata uppgifter eller attackera andra datorer.

Phishing, eller så kallat nätfiske innebär att bedragare fångar upp personlig information via e-post. Pharming innebär att bedragare omdirigerad webbtrafik till falsk webbsidor, i syfte att få användaren att lämna ut privata uppgifter, som exempelvis kontonummer.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se