Till innehåll på sidan

IT bland individer 2017:

Fler män än kvinnor programmerar

Statistiknyhet från SCB 2017-12-01 9.30

Årets undersökning av IT bland individer visar att andelen kvinnor som har programmerat fortfarande är betydligt lägre jämfört med männen. Nära tre gånger så många unga män som unga kvinnor har programmerat.

Digitala färdigheter

I takt med att samhället digitaliseras blir kompetens inom detta område allt viktigare. Resultaten från årets undersökning visar att cirka 70 procent av befolkningen i åldern 16–85 år har installerat mjukvara eller appar och att en ungefär lika stor andel har använt ordbehandlingsprogram. Cirka 45 procent har redigerat bilder, video och ljudfiler och ungefär lika många har skapat digitala presentationer med bilder, diagram och tabeller. För dessa kompetensområden finns inga eller mycket små skillnader mellan män och kvinnor.

För kompetensområden såsom att programmera, att använda avancerade funktioner i kalkylprogram eller att ändra inställningar i programvara finns däremot betydande skillnader mellan könen. Till exempel hade 16 procent av männen skrivit kod i något programmeringsspråk medan endast 5 procent av kvinnorna hade gjort detta.

Digitala färdigheter efter användningsområde, män och kvinnor, 16–85 år, 2017

Diagram

Tillgång till internet

Tillgången till internet i hemmet är hög i Sverige. Av befolkningen i åldern 16–74 år har 96 procent tillgång till internet i hemmet i någon form. Genomsnittet för övriga Europa år 2016, vilket är de senast tillgängliga uppgifterna, var 85 procent. Årets undersökning visar också på fortsatt stora skillnader mellan generationerna. Av de i åldern 16–54 år hade 98 procent tillgång till internet i hemmet, medan motsvarande andel i åldern 75–85 år var 61 procent.

Det vanligaste sättet att koppla upp sig mot internet i hemmet var via det fasta bredbandsnätet. Totalt kopplade nära 80 procent i åldern 16–85 år upp sig via en fast anslutning i hemmet. Att ansluta till internet utanför hemmet med en mobiltelefon eller smartphone har blivit betydligt vanligare under de senaste sex åren. Årets undersökning visar även att detta är ungefär lika vanligt i hela landet. Av de i åldern 75–85 år har emellertid endast 20 procent använt en smartphone för att ansluta till internet utanför hemmet, jämfört med 84 procent för de i åldern 16–74 år.

Användning av internet

Totalt har 17 olika användningsområden för internet kartlagts i årets undersökning. Det vanligaste användningsområdet var att skicka eller ta emot e-post, vilket 87 procent i åldern 16–85 år hade gjort. Att läsa eller ladda ner e-tidningar och nyhetssajter hör till ett av de användningsområden som ökat kraftigt under de senaste åren. Under årets första kvartal hade 81 procent av befolkningen i åldern 16–85 år gjort detta, jämfört med 54 procent år 2010.

Vad gäller e-handel, ytterligare ett område som undersökts, hade betydligt fler sökt information om varor och tjänster än beställt sådana. Under årets första kvartal hade 63 procent av befolkningen i åldern 16–85 år köpt en vara eller tjänst via internet, medan 80 procent hade sökt information om varor eller tjänster via internet.

Andel personer efter användningsområde i åldern 16–74 år, 2003–2017

Diagram

Digitalisering i offentlig sektor

Parallellt med att samhället digitaliserats och allt fler använder internet har även den offentliga sektorn förlagt vissa tjänster till internet. En viktig indikator för att följa den offentliga förvaltningens övergång från det så kallade papperssamhället till det digitala är andelen av befolkningen som skickat in ifyllda elektroniska formulär via internet till någon myndighet. Det kan exempelvis handla om att via internet skicka in sin deklaration, att ansöka om studiemedel, föräldrapenning, sjukersättning, eller något annat. Av årets undersökning framgår att 68 procent av befolkningen i åldern 16-85 år hade gjort detta någon gång under det senaste året.

Vid en internationell jämförelse visar resultaten från årets undersökning att digitaliseringen har kommit långt inom den offentliga sektorn i Sverige. I Europa var andelen av befolkningen som skickat in ifyllda formulär via internet i genomsnitt 27 procent år 2016, vilket är de senast tillgängliga uppgifterna. Motsvarande andel i Sverige i år var 72 procent.

Demokrati och nyheter via internet

Internetanvändningen har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet och betydelse. Årets undersökning av IT bland individer visar att strax över 80 procent av befolkningen i Sverige i åldern 16–85 år har använt internet för att läsa nyheter på nyhetssajter, två av tre i har använt sociala nätverkssajter, 13 procent har deltagit i en online-omröstning eller skrivit under en protestlista och 16 procent har postat inlägg med personliga åsikter om politik eller samhällsfrågor. Genomgående hos dessa användningsområden är att de yngre är betydligt mer aktiva.

Demokrati och nyheter via internet, män och kvinnor, 16–85 år, 2017

Diagram

Delningsekonomi

Nytt för årets undersökning var frågor om deltagande i den så kallade delningsekonomin, där en växande andel internetanvändare gjort det lättare för personer att hitta varandra för att dela tillgångar och tjänster.

Delningsekonomi efter aktivitet, 16–85 år, 2017

Diagram

Delningsekonomins omfattning i Sverige har i årets undersökning avgränsats till att omfatta semesterboende och biltransport. Resultaten visar att nära en av fem i åldern 16–85 år har använt internet för att ordna semesterboende eller biltransport från en annan privatperson via internet under det senaste året, antingen via en dedikerad webbplats eller app såsom exempelvis Airbnb, eller från en mer allmän webbplats eller app såsom till exempel Facebook eller Blocket. Att skaffa semesterboende från en annan privatperson via internet var vanligare än att skaffa biltransport och de specifika apparna och webbplatserna används oftare för denna typ av aktivitet jämfört med de allmänna, ej specifika webbplatserna och apparna. Slutligen visar resultaten att männen ordnat semesterboende eller biltransport via internet i större utsträckning än kvinnorna.

Samtliga tabeller finns i tabellbilagan

Samtliga tabeller för IT bland individer 2017

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-30 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Valdringer

Telefon
010-479 41 73
E-post
jonas.valdringer@scb.se

Sara Kebrit

Telefon
010-479 44 96
E-post
sara.kebrit@scb.se