Till innehåll på sidan

Deltagande i plattformsekonomi

Andel personer som har ordnat semesterboende, biltransport eller arbete från privatperson via internet. Efter åldersgrupper, 16-85 år, andelar i procent. År 2018

Deltagande i plattformsekonomi

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se