Till innehåll på sidan

Integration – statistik och analys

Nästa publicering: 2022-06-17

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Ytterligare statistik 

Statistiknyheter

Integration – Gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

2021-11-10

Det är mindre vanligt för elever födda utomlands och födda i Sverige med utländsk bakgrund att avsluta gymnasieskolan med slutbetyg och de har i genomsnitt lägre gymnasiebetyg än elever födda i Sverige med svensk bakgrund. Bland de med slutbetyg är det 10 år efter gymnasieskolan också en lägre andel i dessa grupper som arbetar. Men de med slutbetyg som arbetar har ungefär samma genomsnittsinkomst oavsett nationell bakgrund. Det visar integrationsrapporten 2021.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Integration – Gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad Rapport 2021-11-10
Integration–Så flyttar nyanlända flyktingar under de första åren i Sverige Rapport 2020-10-15
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2019-11-21
De första 15 åren – flyktingars försörjning i Sverige Rapport 2018-11-29
Integration – utrikes föddas matchning på arbetsmarknaden i Sverige Rapport 2017-06-02
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige Rapport 2016-12-21
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Rapport 2016-06-22
Integration – med fokus på 15 stadsdelar Rapport 2015-09-30
Integration – etablering på arbetsmarknaden Rapport 2014-12-09
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2013-12-06
Integration – utrikes födda i pensionsåldern Rapport 2012-12-12
Integration – utrikes födda i gymnasieskolan Rapport 2011-12-20
Integration – ett regionalt perspektiv Rapport 2010-06-11
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Rapport 2009-12-14
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2008-12-18

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

integration@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0105