Till innehåll på sidan

Ekonomiska villkor för personer med bakgrund utanför Europa. Beskrivning och analys av inkomster och ekonomisk standard år 2019

Den 3 november 2021 gav regeringen SCB i uppdrag att framställa en rapport som visar på människors livsvillkor avseende ekonomi. Syftet med rapporten är att få ökad kunskap om hur de ekonomiska livsvillkoren för personer med utomeuropeisk bakgrund som bott en längre tid i Sverige ser ut och eventuellt skiljer sig från personer med svensk bakgrund.

Den här rapporten utgör SCB:s redovisning av uppdraget. Rapporten inleds med en beskrivning av levnadsvillkor för personer födda utanför Europa med minst 10 års vistelsetid i Sverige och personer födda i Sverige med utomeuropeisk bakgrund. Därefter beskrivs ekonomiska villkor i form av arbetsinkomst, nettoinkomst samt ekonomisk standard för dessa grupper. Jämförelser görs med personer som har svensk bakgrund.

Rapporten innehåller både beskrivande statistik och analyser.

PDF:
Hela publikationen (4541kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be57br2201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-05-03
Förfrågningar:

Johan Lindberg

010-479 60 64

johan.lindberg@scb.se