Till innehåll på sidan

Integration - Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar 2001-2020

I den här rapporten studeras nivå av förvärvsinkomst och arbets¬relaterade ersättningar för flyktingar och deras anhöriga, övriga utrikes födda och födda i Sverige i åldrarna 20–64 år och under perioden 2001–2020. Inkomstnivån redovisas efter antalet inkomstbasbelopp (IBB) den utgör, i fem nivåer: 3 IBB eller mer, 2–3 IBB, 1–2 IBB, 100 kr–1 IBB samt ingen inkomst. För år 2020 används dessutom befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) för att beskriva det genomsnittliga antalet månader i olika arbetsmarknadsstatus, inom respektive inkomstnivå.

Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be57br2202_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-10-20
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se