Till innehåll på sidan

Integration – en beskrivning av läget i Sverige

Omslag

Sedan andra världskriget har Sverige varit ett invandringsland. Den utrikes födda befolkningen har stadigt ökat och idag är 15 procent av Sveriges befolkning född utomlands. Över tid har också invandringen till Sverige ändrat karaktär och idag kommer personer till Sverige från många olika länder och av olika anledningar. I ett samhälle med ökad mångfald är främjandet av integration viktigt och berör många delar av vårt samhälle. Integration är ett ämne som därför bör belysas ur flera perspektiv.

I denna rapport beskrivs likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom delar av områdena utbildning, arbetsmarknad, inkomst, demokrati och hälsa. Utbildning, arbetsmarknad och demokrati analyserades i integrationsseriens inledande rapport som publicerades år 2008. Inom dessa områden görs en uppföljning medan inkomst och hälsa är nya områden som studeras.

Då utrikes födda personer i Sverige är en heterogen grupp redovisas statistiken i den mån det är möjligt utifrån födelseregion, ålder och tid i Sverige.
PDF:
Hela publikationen (1079kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-be57br1301_pdf
ISBN:
978-91-618-1599-9
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-12-06
Förfrågningar:

Anna-Karin Nylin

010-479 42 32

anna-karin.nylin@scb.se