Till innehåll på sidan

Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige

Omslag

Korrigering 2017-03-17

Figur 1.1 (antal invandrade per 10 000 invånare) har korrigerats då andelsmåttet för vissa av de lokala arbetsmarknaderna beräknats med fel befolkningsuppgifter.

PDF:
Hela publikationen (3877kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-be57br1601_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-12-22
Förfrågningar:

Andreas Raneke

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se

Binniam Kidane

010-479 49 86

binniam.kidane@scb.se