Till innehåll på sidan

Integration – utrikes föddas matchning på arbetsmarknaden i Sverige

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2144kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-be57br1701_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-06-02
Förfrågningar:

Russell Schmieder

010-479 46 81

russell.schmieder@scb.se