Till innehåll på sidan

Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet:

Ålder vid invandring har stor betydelse för skolresultat

Statistiknyhet från SCB 2016-06-22 9.30

Andelen behöriga till gymnasiet för utrikes födda som invandrat före skolåldern är nära den för inrikes födda. För de som invandrat som tonåringar är andelen som uppnår behörighet betydligt lägre. Det är några av resultaten som visas i en rapport som SCB tagit fram på uppdrag av regeringen.

Under perioden 2011–2015 uppnådde omkring 90 procent av inrikes födda elever behörighet till gymnasiet. Andelen var densamma för elever födda i Norden som invandrat före sju års ålder. För elever födda i övriga Europa och utanför Europa var andelen omkring 85 procent.

Andelen som uppnått behörighet av de elever som invandrat i skolåldern är dock lägre. Det gäller i synnerhet elever som invandrat vid 13 års ålder eller senare. För de som invandrat i tonåren är det också större skillnader mellan födda i olika regioner. I denna grupp hade knappt sju av tio av elever födda i Norden, drygt fyra av tio av elever födda i övriga Europa och drygt två av tio av elever födda utanför Europa nått behörighet till gymnasiet.

Föräldrarnas utbildningsnivå har också betydelse. Andelen som uppnår behörighet är högre för elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar. En del av skillnaderna mellan olika grupper av utrikes födda kan förklaras av skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå.

Även vad gäller andelen elever som har slutbetyg från gymnasieskolan och andelen med högskolebehörighet är det tydliga skillnader beroende på ålder vid invandringen och föräldrarnas utbildningsnivå.

Ny rapport på uppdrag av regeringen

SCB har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporten Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet. I rapporten beskrivs utrikes föddas demografi, skolresultat, förvärvsarbete, inkomst och flyttar mellan olika slags bostadsområden. Dessutom beskrivs förvärvsarbete och inkomst för personer som omfattas av etableringsuppdraget.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Karin Lundström

Telefon
010-479 41 87
E-post
karin.lundstrom@scb.se

Binniam Kidane

Telefon
010-479 49 86
E-post
binniam.kidane@scb.se