Till innehåll på sidan

IT bland individer

Nästa publicering: 2018-11-28

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Statistiknyheter

IT bland individer 2017

2017-12-01

Årets undersökning av IT bland individer visar att andelen kvinnor som har programmerat fortfarande är betydligt lägre jämfört med männen. Nära tre gånger så många unga män som unga kvinnor har programmerat.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Privatpersoners användning av datorer och internet 2016 Rapport 2016-11-24
Privatpersoners användning av datorer och internet 2015 Rapport 2015-11-25
Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Rapport 2014-12-03
Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Rapport 2014-01-16
Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Rapport 2013-01-16
Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Rapport 2012-01-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2010 Rapport 2011-01-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Rapport 2010-01-19
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Rapport 2008-12-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Rapport 2007-12-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Rapport 2005-12-20
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Rapport 2004-12-20
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Rapport 2004-01-28
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2001 Rapport 2003-12-01
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Rapport 2003-12-01

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0108