Till innehåll på sidan

Genomsnittlig tid för fritidsaktiviteter efter familjecykel år 2010/11. Befolkningen 20–84 år. Alla dagar

Timmar per dag

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Daniel Kruse

Telefon
010-479 65 94
E-post
daniel.kruse@scb.se