Till innehåll på sidan

Genomsnittlig tid för fritidsaktiviteter efter familjecykel år 2010/11. Befolkningen 20–84 år. Alla dagar

Timmar per dag

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se