Till innehåll på sidan

Genomsnittlig tid för olika hemarbetsaktiviteter 2010, 2000 & 1990. Befolkningen 20–64 år. Alla veckodagar

Minuter per dag

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Daniel Kruse

Telefon
010-479 65 94
E-post
daniel.kruse@scb.se